Aktuální pokyny

S VYJÍMKOU ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ UŽ NENÍ POTŘEBA SE NA MŠI HLÁSIT PŘEDEM.
Na nedělní mši se můžete hlásit v pondělky a čtvrtky od 18:35 do 19:05
Ve stejném čase budu též zapisovat úmysly na mše svaté.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI

Zpovídat se bude v našem farním kostele v těchto termínech:

Pondělí 14. 12. od 9:00 do 10:00 P. Ladislav Šimek
Úterý 15. 12. od 17:00 do 18:30 P. Pavel Hödl
Děti a mládež v pátek 18. 12. od 18:00 P. Jan Bleša
Sobota 19. 12. od 9:00 do 10:00 P. Jan Vláčil

 

POZOR !!! V PONDĚLÍ 14. 12. A ÚTERÝ 15. 12. ZMĚNĚN ČAS BOHOSLUŽEB !!!

Možnost účasti na mši svaté v našem kostele

Mše svatá, na kterou je zapsaný úmysl – rezervováno pro toho, kdo má úmysl. Mše svaté se může účastnit víc než jeden člověk v případě, že jde o členy společné domácnosti.

Na ostatní mše svaté se můžete hlásit telefonicky (ne SMS, ani email) v pondělí a od středy do pátku od 18:30 do 19:00. V tu dobu budu mít zapnutý počítač a snadno vyhledám, na kterou mši sv. je ještě volné místo. Bez počítače to nejde, proto v jiných časech a dnech tuto službu prosím nežádejte. Ti z Vás, kteří se nebudete moci účastnit nedělní mše svaté v kostele, připojte se prosím v duchu ke slavení bohoslužeb prostřednictvím přenosů v médiích.

Slavení svátosti smíření je dobré také domluvit telefonicky ve stejný čas – v pondělí a od středy do pátku od 18:30 do 19:00.

Těším se na Vaši účast a žehnám i těm, kteří se z oprávněných důvodů nebudou mší v kostele účastnit, dokud nepřijdou bezpečnější časy.
Pán s Vámi!

farář

Bohoslužby v naší farnosti od 12. do 18. října 2020

Aktualizováno 13. října 2020:

Do čtvrtka 15. 10. nebudou v našem kostele žádné bohoslužby, poté dle současně platných vládních omezení může být přítomno maximálně 6 osob – vždy se dohodneme, kteří farníci se mohou zúčastnit. Přednost mají členové rodiny co má zapsaný úmysl na daný den. Oslavy posvícení jsou zrušeny. Ti z vás co nebudou moci přijít na mši v neděli do našeho kostela – zúčastněte se prosím bohoslužby pomocí některého z přímých přenosů v rádiu, televizi nebo přes internet.