Modlitby matek

Hnutí Modlitby matek spojuje ženy, matky i babičky, které se chtějí společně modlit za své děti a vnoučata. Bylo založeno v Anglii v roce 1995, zakladatelkou Modliteb matek je Veronica Williams. Dnes je toto hnutí rozšířené do více než stovky zemí celého světa. 

Více informací najdete na webu http://www.modlitbymatek.cz/ 

V naší farnosti fungují Modlitby matek od roku 2012. Vznikla skupinka dvou maminek, které se začaly scházet v „tehdy budoucí“ kapličce, v Domově pokojného stáří – Val. Bystřice, no v naší „charitě“.  Později se k nim přidaly další maminky a nyní tato skupina, která se schází každý čtvrtek, čítá 6 žen. Máme zde ještě dvě skupinky – skupinku maminek malých dětí, které se schází příležitostně a skupinku maminek – babiček. 
Společně slavíme co čtvrt roku Triduum – buď v kostele, a nebo v charitě. Je to čas, kdy v pátek odprošujeme Pána Ježíše za naše hříchy, v sobotu prosíme za ty, co ublížili nám a našim dětem a neděle je čas radosti a chval, kdy chválíme Boha za vše, co v našem životě učinil. Scházíme se po tři dny, proto Triduum 🙂 Zde se může přidat, zapojit, zúčastnit každý z Vás. Je to otevřené modlitební setkání. 
Modlitby matek jsou pro nás darem, kdy můžeme své starosti, obavy odevzdat Bohu, našemu Otci. Ale jsou pro nás také zkouškou vytrvalosti a trpělivosti, protože scházet se už skoro 7 let každý čtvrtek, je možné jen díky Boží prozřetelnosti 🙂

Chceme touto cestou pozvat a povzbudit maminky, které touží tímto způsobem prosit za své děti. Ať neváhají nás kontaktovat, požádat o prosby za jejich blízké, neboť všichni jsme Božími dětmi a zázraky se dějí každý den. 

Kontaktovat nás můžete buď někdy osobně v kostele, nebo se ozvěte Janě Fuskové na email janafusko@seznam