Liturgický kalendář na rok 2021

 (převzato z webu katolik.cz)

 Leden
1.1. Nový rok Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. čtení: Nm 6,22-27
Žalm: Zl 67
2. čtení: Gal 4,4-7
Evangelium: Lk 2,16-21
2.1. Karina sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 1. čtení: 1Jan 2,22-28
Žalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,19-28
3.1. Radmila Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa 1. čtení: Sir 24,1-4.12-16
Žalm: Zl 147
2. čtení: Ef 1,3-6.15-18
Evangelium: Jan 1,1-18
4.1. Diana sv. Anděla z Foligna 1. čtení: 1Jan 3,7-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,35-42
5.1. Dalimil sv. Telesfor 1. čtení: 1Jan 3,11-21
Žalm: Zl 100
Evangelium: Jan 1,43-51
6.1. Tři králové Slavnost Zjevení Páně 1. čtení: Iz 60,1-6
Žalm: Zl 72
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6
Evangelium: Mt 2,1-12
7.1. Vilma sv. Rajmund z Penafortu 1. čtení: 1Jan 3,22-4,6
Žalm: Zl 2
Evangelium: Mt 4,12-17.23-25
8.1. Čestmír sv. Severin 1. čtení: 1Jan 4,7-10
Žalm: Zl 72
Evangelium: Mk 6,34-44
9.1. Vladan sv. Julián 1. čtení: 1Jan 4,11-18
Žalm: Zl 72
Evangelium: Mk 6,45-52
10.1. Břetislav sv. Agathon (Dobromil) 1. čtení: Iz 55,1-11
Žalm: Iz 12,2-3.4bcd.5-6
2. čtení: 1Jan 5,1-9
Evangelium: Mk 1,6b-11
11.1. Bohdana ct. Marie Elekta 1. čtení: Zid 1,1-6
Žalm: Zl 97
Evangelium: Mk 1,14-20
12.1. Pravoslav sv. Probus (Pravoslav) 1. čtení: Zid 2,5-15
Žalm: Zl 8
Evangelium: Mk 1,21b-28
13.1. Edita sv. Hilarius z Poitiers 1. čtení: Zid 2,14-18
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mk 1,29-39
14.1. Radovan sv. Sáva Srbský 1. čtení: Zid 3,7-14
Žalm: Zl 95
Evangelium: Mk 1,40-45
15.1. Alice sv. Pavel Poustevník 1. čtení: Zid 4,1-5.11
Žalm: Zl 78
Evangelium: Mk 2,1-12
16.1. Ctirad sv. Marcel I. 1. čtení: Zid 4,12-16
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mk 2,13-17
17.1. Drahoslav sv. Antonín Veliký 1. čtení: 1Sam 3,3b-10.19
Žalm: Zl 40(39)
2. čtení: 1Kor 6,13c-15a.17-20
Evangelium: Jan 1,35-42
18.1. Vladislav Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 1. čtení: Zid 5,1-10
Žalm: Zl 110
Evangelium: Mk 2,18-22
19.1. Doubravka sv. Márius a Marta a jejich synové 1. čtení: Zid 6,10-20
Žalm: Zl 111
Evangelium: Mk 2,23-28
20.1. Ilona sv. Fabián a Šebestián 1. čtení: Zid 7,1-3.15-17
Žalm: Zl 110
Evangelium: Mk 3,1-6
21.1. Běla sv. Anežka Římská 1. čtení: Zid 7,25-8,6
Žalm: Zl 40
Evangelium: Mk 3,7-12
22.1. Slavomír sv. Vincenc 1. čtení: Zid 8,6-13
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mk 3,13-19
23.1. Zdeněk sv. Ildefons 1. čtení: Zid 9,2-3.11-14
Žalm: Zl 47
Evangelium: Mk 3,20-21
24.1. Milena sv. František Saleský 1. čtení: Jon 3,1-5.10
Žalm: Zl 25(24)
2. čtení: 1Kor 7,29-31
Evangelium: Mk 1,14-20
25.1. Miloš Svátek Obrácení svatého Pavla 1. čtení: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22)
Žalm: Zl 117(116)
Evangelium: Mk 16,15-18
26.1. Zora sv. Timotej (Bohuslav) a Titus 1. čtení: Zid 10,1-10
Žalm: Zl 40
Evangelium: Mk 3,31-35
27.1. Ingrid sv. Anděla Mericiová 1. čtení: Zid 10,11-18
Žalm: Zl 110
Evangelium: Mk 4,1-20
28.1. Otýlie sv. Tomáš Akvinský 1. čtení: Zid 10,19-25
Žalm: Zl 24
Evangelium: Mk 4,21-25
29.1. Zdislava sv. Sulpicius 1. čtení: Zid 10,32-39
Žalm: Zl 37
Evangelium: Mk 4,26-34
30.1. Robin sv. Martina 1. čtení: Zid 11,1-2.8-19
Žalm: Lk 1
Evangelium: Mk 4,35-41
31.1. Marika sv. Jan Bosko 1. čtení: Dt 18,15-20
Žalm: Zl 95(94)
2. čtení: 1Kor 7,32-35
Evangelium: Mk 1,21-28
 Únor
1.2. Hynek sv. Pionius 1. čtení: Zid 11,32-40
Žalm: Zl 31
Evangelium: Mk 5,1-20
2.2. Nela Svátek Uvedení Páně do chrámu 1. čtení: Mal 3,1-4
Žalm: Zl 24(23)
2. čtení: Zid 2,14-18
Evangelium: Lk 2,22-40
3.2. Blažej sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) 1. čtení: Zid 12,4-7.11-15
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mk 6,1-6
4.2. Jarmila sv. Ondřej Corsini 1. čtení: Zid 12,18-19.21-24
Žalm: Zl 48
Evangelium: Mk 6,7-13
5.2. Dobromila sv. Agáta (Háta, Dobruše) 1. čtení: Zid 13,1-8
Žalm: Zl 27
Evangelium: Mk 6,14-29
6.2. Vanda sv. Pavel Miki a druhové 1. čtení: Zid 13,15-17.20-21
Žalm: Zl 23
Evangelium: Mk 6,30-34
7.2. Veronika sv. Richard 1. čtení: Job 7,1-4.6-7
Žalm: Zl 147(148)
2. čtení: 1Kor 9,16-19.22-23
Evangelium: Mk 1,29-39
8.2. Milada sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada 1. čtení: Gn 1,1-19
Žalm: Zl 104
Evangelium: Mk 6,53-56
9.2. Apolena sv. Apollonie 1. čtení: Gn 1,20-2,4a
Žalm: Zl 8
Evangelium: Mk 7,1-13
10.2. Mojmír sv. Scholastika 1. čtení: Gn 2,4b-9.15-17
Žalm: Zl 104
Evangelium: Mk 7,14-23
11.2. Božena Panna Maria Lourdská 1. čtení: Gn 2,18-25
Žalm: Zl 128
Evangelium: Mk 7,24-30
12.2. Slavěna sv. Benedikt Aniánský 1. čtení: Gn 3,1-8
Žalm: Zl 32
Evangelium: Mk 7,31-37
13.2. Věnceslav sv. Kateřina Ricciová 1. čtení: Gn 3,9-24
Žalm: Zl 90
Evangelium: Mk 8,1-10
14.2. Valentýn sv. Valentin 1. čtení: Lv 13,1-2.45-46
Žalm: Zl 32(31),1-2.5.11
2. čtení: 1Kor 10,31-11,1
Evangelium: Mk 1,40-45
15.2. Jiřina sv. Jiřina 1. čtení: Gn 4,1-15.25
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mk 8,11-13
16.2. Ljuba sv. Juliána 1. čtení: Gn 6,5-8;7.1-5.10
Žalm: Zl 29
Evangelium: Mk 8,14-21
17.2. Miloslava sv. Alexius a druhové 1. čtení: Jl 2,12-18
Žalm: Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17
2. čtení: 2Kor 5,20-6,2
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
18.2. Gizela sv. Simeon 1. čtení: Dt 30,15-20
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 9,22-25
19.2. Patrik bl. Godšalk 1. čtení: Iz 58,1-9a
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 9,14-15
20.2. Oldřich sv. Nikefor 1. čtení: Iz 58,9b-14
Žalm: Zl 86
Evangelium: Lk 5,27-32
21.2. Lenka sv. Petr Damiani 1. čtení: Gn 9,8-15
Žalm: Zl 25(24)
2. čtení: 1Petr 3,18-22
Evangelium: Mk 1,12-15
22.2. Petr svátek Stolce sv. Petra 1. čtení: 1Petr 5,1-4
Žalm: Zl 23(22)
Evangelium: Mt 16,13-19
23.2. Svatopluk sv. Polykarp 1. čtení: Iz 55,10-11
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 6,7-15
24.2. Matěj sv. Modest 1. čtení: Jon 3,1-10
Žalm: Zl 51
Evangelium: Lk 11,29-32
25.2. Liliana sv. Valburga 1. čtení: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh
Žalm: Zl 138
Evangelium: Mt 7,7-12
26.2. Dorota sv. Alexandr 1. čtení: Ez 18,21-28
Žalm: Zl 130
Evangelium: Mt 5,20-26
27.2. Alexandr sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 1. čtení: Dt 26,16-19
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mt 5,43-48
28.2. Lumír sv. Roman 1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: Rim 8,31b-34
Evangelium: Mk 9,2-10
 Březen
1.3. Bedřich sv. Suitbert 1. čtení: Dan 9,4b-10
Žalm: Zl 79
Evangelium: Lk 6,36-38
2.3. Anežka sv. Simplicius 1. čtení: Iz 1,10.16-20
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 23,1-12
3.3. Kamil sv. Kunhuta 1. čtení: Jer 18,18-20
Žalm: Zl 31
Evangelium: Mt 20,17-28
4.3. Stela sv. Kazimír 1. čtení: Jer 17,5-10
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 16,19-31
5.3. Kazimír sv. Teofil (Bohumil) 1. čtení: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 21,33-43.45-46
6.3. Miroslav bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) 1. čtení: Mich 7,14-15.18-20
Žalm: Zl 103
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
7.3. Tomáš sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) 1. čtení: Ex 20,1-17
Žalm: Zl 19(18)
2. čtení: 1Kor 1,22-25
Evangelium: Jan 2,13-25
8.3. Gabriela sv. Jan z Boha 1. čtení: 2Kral 5,1-15a
Žalm: Zl 42
Evangelium: Lk 4,24-30
9.3. Františka sv. Františka Římská 1. čtení: Dan 3,25.34-43
Žalm: Zl 25
Evangelium: Mt 18,21-35
10.3. Viktorie sv. Jan Ogilvie 1. čtení: Dt 4,1.5-9
Žalm: Zl 147
Evangelium: Mt 5,17-19
11.3. Anděla sv. Eulogius z Kordoby 1. čtení: Jer 7,23-28
Žalm: Zl 95
Evangelium: Lk 11,14-23
12.3. Řehoř sv. Kvirin 1. čtení: Oz 14,2-10
Žalm: Zl 81
Evangelium: Mk 12,28b-34
13.3. Růžena sv. Patricie (Vlasta) 1. čtení: Oz 6,1-6
Žalm: Zl 51
Evangelium: Lk 18,9-14
14.3. Rút, Matylda sv. Matylda 1. čtení: 2Kron 36,14-16.19-23
Žalm: Zl 137(136)
2. čtení: Ef 2,4-10
Evangelium: Jan 3,14-21
15.3. Ida sv. Longin 1. čtení: Iz 65,17-21
Žalm: Zl 30
Evangelium: Jan 4,43-54
16.3. Elena, Herbert sv. Heribert 1. čtení: Ez 47,1-9.12
Žalm: Zl 46
Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16
17.3. Vlastimil sv. Patrik 1. čtení: Iz 49,8-15
Žalm: Zl 145
Evangelium: Jan 5,17-30
18.3. Eduard sv. Cyril Jeruzalémský 1. čtení: Ex 32,7-14
Žalm: Zl 106
Evangelium: Jan 5,31-47
19.3. Josef Slavnost sv. Josefa 1. čtení: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16
Žalm: Zl 89(88)
2. čtení: Rim 4,13.16-18.22
Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a
20.3. Světlana sv. Archip 1. čtení: Jer 11,18-20
Žalm: Zl 7
Evangelium: Jan 7,40-53
21.3. Radek bl. Serapion 1. čtení: Jer 31,31-34
Žalm: Zl 51(50)
2. čtení: Zid 5,7-9
Evangelium: Jan 12,20-33
22.3. Leona sv. Epafrodit 1. čtení: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Žalm: Zl 23
Evangelium: Jan 8,1-11
23.3. Ivona sv. Turibius z Mongroveja 1. čtení: Nm 21,4b-9
Žalm: Zl 102
Evangelium: Jan 8,21-30
24.3. Gabriel sv. Kateřina Švédská 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
Žalm: Dan 3
Evangelium: Jan 8,31-42
25.3. Marián Slavnost Zvěstování Páně 1. čtení: Iz 7,10-14
Žalm: Zl 40(39)
2. čtení: Zid 10,4-10
Evangelium: Lk 1,26-38
26.3. Emanuel sv. Kastulus (Haštal) 1. čtení: Jer 20,10-13
Žalm: Zl 18
Evangelium: Jan 10,31-42
27.3. Dita sv. Rupert 1. čtení: Ez 37,21-28
Žalm: Jer 31
Evangelium: Jan 11,45-56
28.3. Soňa sv. Rogát 1. čtení: Iz 50,4-7
Žalm: Zl 22(21)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Mk 14,1-15,47
29.3. Taďána bl. Ludolf (Slavomil) 1. čtení: Iz 42,1-7
Žalm: Zl 27
Evangelium: Jan 12,1-11
30.3. Arnošt sv. Jan Klimak 1. čtení: Iz 49,1-6
Žalm: Zl 71
Evangelium: Jan 13,21-33.36-38
31.3. Quido bl. Balbína 1. čtení: Iz 50,4-9a
Žalm: Zl 69
Evangelium: Mt 26,14-25
 Duben
1.4. Hugo sv. Makarius (Blahomír) 1. čtení: Ex 12,1-8.11-14
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: 1Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15
2.4. Erika Velký pátek 1. čtení: Iz 52,13-53,12
Žalm: Zl 31(30)
2. čtení: Zid 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
3.4. Richard Bílá sobota 1. čtení:
Žalm:
Evangelium:
4.4. Ivana Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 1. čtení: Sk 10,34a.37-43
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
5.4. Miroslava sv. Vincenc Ferrerský 1. čtení: Sk 2,14.22b-33
Žalm: Zl 16
Evangelium: Mt 28,8-15
6.4. Vendula sv. Notger 1. čtení: Sk 2,36-41
Žalm: Zl 33
Evangelium: Jan 20,11-18
7.4. Heřman, Hermína sv. Jan Křtitel de la Salle 1. čtení: Sk 3,1-10
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 24,13-35
8.4. Ema sv. Albert 1. čtení: Sk 3,11-26
Žalm: Zl 8
Evangelium: Lk 24,35-48
9.4. Dušan sv. Marie Kleofášova 1. čtení: Sk 4,1-12
Žalm: Zl 118
Evangelium: Jan 21,1-14
10.4. Darja sv. Michael de Sanctis 1. čtení: Sk 4,13-21
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mk 16,9-15
11.4. Izabela sv. Stanislav 1. čtení: Sk 4,32-35
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: 1Jan 5, 1-6
Evangelium: Jan 20,19-31
12.4. Julius sv. Julius 1. čtení: Sk 4,23-31
Žalm: Zl 2
Evangelium: Jan 3,1-8
13.4. Aleš sv. Martin I. 1. čtení: Sk 4,32-37
Žalm: Zl 93
Evangelium: Jan 3,7b-15
14.4. Vincenc sv. Lambert 1. čtení: Sk 5,17-26
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,16-21
15.4. Anastázie sv. Anastázie 1. čtení: Sk 5,27-33
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,31-36
16.4. Irena sv. Bernadetta Soubirousová 1. čtení: Sk 5,34-42
Žalm: Zl 27
Evangelium: Jan 6,1-15
17.4. Rudolf sv. Inocenc 1. čtení: Sk 6,1-7
Žalm: Zl 33
Evangelium: Jan 6,16-21
18.4. Valerie sv. Krescenc (Rostislav) 1. čtení: Sk 3,13-15.17-19
Žalm: Zl 4,2.4.7.9
2. čtení: 1Jan 2,1-5a
Evangelium: Lk 24,35-48
19.4. Rostislav sv. Ema 1. čtení: Sk 6,8-15
Žalm: Zl 119
Evangelium: Jan 6,22-29
20.4. Marcela sv. Hugo 1. čtení: Sk 7,51-8,1a
Žalm: Zl 31
Evangelium: Jan 6,30-35
21.4. Alexandra sv. Anselm 1. čtení: Sk 8,1b-8
Žalm: Zl 66
Evangelium: Jan 6,35-40
22.4. Evženie sv. Leonid 1. čtení: Sk 8,26-40
Žalm: Zl 66
Evangelium: Jan 6,44-51
23.4. Vojtěch Svátek sv. Vojtěcha 1. čtení: Sk 13,46-49
Žalm: Zl 96(95)
Evangelium: Jan 10,11-16
24.4. Jiří sv. Jiří 1. čtení: Sk 9,31-42
Žalm: Zl 116
Evangelium: Jan 6,60-69
25.4. Marek Svátek sv. Marka 1. čtení: Sk 4,8-12
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: 1Jan 3,1-2
Evangelium: Jan 10,11-18
26.4. Oto sv. Richarius 1. čtení: Sk 11,1-18
Žalm: Zl 42
Evangelium: Jan 10,1-10
27.4. Jaroslav sv. Zita 1. čtení: Sk 11,19-26
Žalm: Zl 87
Evangelium: Jan 10,22-30
28.4. Vlastislav sv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion 1. čtení: Sk 12,24-13,5a
Žalm: Zl 67
Evangelium: Jan 12,44-50
29.4. Robert Svátek sv. Kateřiny Sienské 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,25-30
30.4. Blahoslav sv. Zikmund 1. čtení: Sk 13,26-33
Žalm: Zl 2
Evangelium: Jan 14,1-6
 Květen
1.5. Svátek práce Dělník sv. Josef 1. čtení: Gn 1,26-2,3
Žalm: Zl 90(89)
Evangelium: Mt 13,54-58
2.5. Zikmund sv. Atanáš 1. čtení: Sk 9,26-31
Žalm: Zl 22(21)
2. čtení: 1Jan 3,18-24
Evangelium: Jan 15,1-8
3.5. Alexej Svátek sv. Filipa a Jakuba 1. čtení: 1Kor 15,1-8
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Jan 14,6-14
4.5. Květoslav sv. Florián 1. čtení: Sk 14,19-28
Žalm: Zl 145
Evangelium: Jan 14,27-31a
5.5. Klaudie sv. Gothard 1. čtení: Sk 15,1-6
Žalm: Zl 122
Evangelium: Jan 15,1-8
6.5. Radoslav sv. Jan Sarkander 1. čtení: Sk 15,7-21
Žalm: Zl 96
Evangelium: Jan 15,9-11
7.5. Stanislav sv. Benedikt II. 1. čtení: Sk 15,22-31
Žalm: Zl 57
Evangelium: Jan 15,12-17
8.5. Státní svátek Panna Maria, Prostřednice všech milostí 1. čtení: Sk 16,1-10
Žalm: Zl 100
Evangelium: Jan 15,18-21
9.5. Ctibor sv. Hermus 1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48
Žalm: Zl 98(97)
2. čtení: 1Jan 4,7-10
Evangelium: Jan 15,9-17
10.5. Blažena sv. Izidor 1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a
11.5. Svatava sv. Ignác z Láconi 1. čtení: Sk 16,22-34
Žalm: Zl 138
Evangelium: Jan 16,5-11
12.5. Pankrác sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus 1. čtení: Sk 17,15.22-18,1
Žalm: Zl 148
Evangelium: Jan 16,12-15
13.5. Servác sv. Ondřej Hubert Fournet 1. čtení: Sk 1,1-11
Žalm: Zl 47(48)
2. čtení: Ef 1,17-23
Evangelium: Mk 16,15-20
14.5. Bonifác Svátek sv. Matěje, apoštola 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
Žalm: Zl 113(112)
Evangelium: Jan 15,9-17
15.5. Žofie sv. Žofie 1. čtení: Sk 18,23-28
Žalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,23b-28
16.5. Přemysl Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
Žalm: Zl 103(102)
2. čtení: 1Jan 4,11-16
Evangelium: Jan 17,11b-19
17.5. Aneta sv. Paschal Baylon 1. čtení: Sk 19,1-8
Žalm: Zl 68
Evangelium: Jan 16,29-33
18.5. Nataša sv. Jan I. 1. čtení: Sk 20,17-27
Žalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,1-11a
19.5. Ivo sv. Petr Celestýn 1. čtení: Sk 20,28-38
Žalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,11b-19
20.5. Zbyšek sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský 1. čtení: Sk 22,30;23,6-11
Žalm: Zl 16
Evangelium: Jan 17,20-26
21.5. Monika sv. Ondřej Bobola 1. čtení: Sk 25,13b-21
Žalm: Zl 103
Evangelium: Jan 21,15-19
22.5. Emil sv. Julie 1. čtení: Sk 28,16-20.30-31
Žalm: Zl 11
Evangelium: Jan 21,20-25
23.5. Vladimír sv. Jan Křtitel de Rossi 1. čtení: Sk 2,1-11
Žalm: Zl 104(103)
2. čtení: Gal 5,16-25
Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15
24.5. Jana sv. Vincent Lerinský 1. čtení: Sir 17,20-28
Žalm: Zl 32
Evangelium: Mk 10,17-27
25.5. Viola sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi 1. čtení: Sir 35,1-15
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mk 10,28-31
26.5. Filip sv. Filip Neri 1. čtení: Sir 36,1-2a.5-6.13-19
Žalm: Zl 79
Evangelium: Mk 10,32-45
27.5. Valdemar sv. Augustin z Canterbury 1. čtení: Sir 42,15-26
Žalm: Zl 33
Evangelium: Mk 10,46-52
28.5. Vilém sv. Emil 1. čtení: Sir 44,1.9-13
Žalm: Zl 149
Evangelium: Mk 11,11-25
29.5. Maxmilián sv. Maximin 1. čtení: Sir 51,17-28
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mk 11,27-33
30.5. Ferdinand sv. Zdislava 1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
Žalm: Zl 33(32)
2. čtení: Rim 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20
31.5. Kamila Svátek Navštívení Panny Marie 1. čtení: Sof 3,14-18
Žalm: Iz 12
Evangelium: Lk 1,39-56
 Červen
1.6. Laura sv. Justin 1. čtení: Tob 2,9-14
Žalm: Zl 112
Evangelium: Mk 12,13-17
2.6. Jarmil sv. Marcelin a Petr 1. čtení: Tob 3,1-11a.16-17a
Žalm: Zl 25
Evangelium: Mk 12,18-27
3.6. Tamara sv. Karel Lwanga a druhové 1. čtení: Ex 24,3-8
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: Zid 9,11-15
Evangelium: Mk 14,12-16.22-26
4.6. Dalibor sv. František Caracciolo 1. čtení: Tob 11,5-17
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mk 12,35-37
5.6. Dobroslav sv. Bonifác 1. čtení: Tob 12,1.5-15.20
Žalm: Tob 13
Evangelium: Mk 12,38-44
6.6. Norbert sv. Norbert 1. čtení: Gn 3,9-15
Žalm: Zl 130(129)
2. čtení: 2Kor 4,13-5,1
Evangelium: Mk 3,20-35
7.6. Iveta/Slavoj sv. Robert 1. čtení: 2Kor 1,1-7
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 5,1-12
8.6. Medard sv. Medard 1. čtení: 2Kor 1,18-22
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mt 5,13-16
9.6. Stanislava sv. Efrém Syrský 1. čtení: 2Kor 3,4-11
Žalm: Zl 99
Evangelium: Mt 5,17-19
10.6. Gita sv. Maxim 1. čtení: 2Kor 3,15-4,1.3-6
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mt 5,20-26
11.6. Bruno sv. Barnabáš 1. čtení: Oz 11,1.3-4.8c-9
Žalm: Iz 12,2-3.4bcd.5-6
2. čtení: Ef 3,8-12.14-19
Evangelium: Jan 19,31-37
12.6. Antonie sv. Jan z Fakunda 1. čtení: Iz 61,9-11
Žalm: 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd
2. čtení: Ef 3,8-12.14-19
Evangelium: Lk 2,41-51
13.6. Antonín sv. Antonín z Padovy 1. čtení: Ez 17,22-24
Žalm: Zl 92(91)
2. čtení: 2Kor 5,6-10
Evangelium: Mk 4,26-34
14.6. Roland sv. Anastáz 1. čtení: 2Kor 6,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42
15.6. Vít sv. Vít 1. čtení: 2Kor 8,1-9
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mt 5,43-48
16.6. Zbyněk sv. Benon (Zbyněk) 1. čtení: 2Kor 9,6-11
Žalm: Zl 112
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
17.6. Adolf sv. Řehoř Barbarigo 1. čtení: 2Kor 11,1-11
Žalm: Zl 111
Evangelium: Mt 6,7-15
18.6. Milan sv. Marina 1. čtení: 2Kor 11,18.21b-30
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 6,19-23
19.6. Leoš sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald 1. čtení: 2Kor 12,1-10
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 6,24-34
20.6. Květa sv. Silverius 1. čtení: Job 38,1.8-11
Žalm: Zl 107(106)
2. čtení: 2Kor 5,14-17
Evangelium: Mk 4,35-41
21.6. Alois sv. Alois Gonzaga 1. čtení: Gn 12,1-9
Žalm: Zl 33
Evangelium: Mt 7,1-5
22.6. Pavla sv. Jan Fisher a Tomáš More 1. čtení: Gn 13,2.5-18
Žalm: Zl 15
Evangelium: Mt 7,6.12-14
23.6. Zdeňka sv. Josef Cafasso 1. čtení: Gn 15,1-12.17-18
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 7,15-20
24.6. Jan Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 1. čtení: Iz 49,1-6
Žalm: Zl 139
2. čtení: Sk 13,22-26
Evangelium: Lk 1,57-66.80
25.6. Ivan sv. Vilém, ct. Ivan 1. čtení: Gn 17,1.5.9-10.15-22
Žalm: Zl 128
Evangelium: Mt 8,1-4
26.6. Adriana sv. Jan a Pavel 1. čtení: Gn 18,1-15
Žalm: Lk 1
Evangelium: Mt 8,5-17
27.6. Ladislav sv. Cyril Alexandrijský 1. čtení: Mdr 1,13-15;2,23-24
Žalm: Zl 30(29)
2. čtení: 2Kor 8,7.9.13-15
Evangelium: Mk 5,21-43
28.6. Lubomír sv. Irenej (Lubomír) 1. čtení: Gn 18,16-33
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 8,18-22
29.6. Petr a Pavel Slavnost sv. Petra a Pavla 1. čtení: Sk 12,1-11
Žalm: Zl 34(33)
2. čtení: 2Tim 4,6-8.17-18
Evangelium: Mt 16,13-19
30.6. Šárka sv. prvomučedníci římští 1. čtení: Gn 21,5.8-20
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 8,28-34
 Červenec
1.7. Jaroslava sv. Theobald (Děpolt) 1. čtení: Gn 22,1-19
Žalm: Zl 116A
Evangelium: Mt 9,1-8
2.7. Patricie sv. Ota 1. čtení: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67
Žalm: Zl 106
Evangelium: Mt 9,9-13
3.7. Radomír Svátek sv. Tomáše 1. čtení: Ef 2,19-22
Žalm: Zl 117(116)
Evangelium: Jan 20,24-29
4.7. Prokop sv. Prokop 1. čtení: Ez 2,2-5
Žalm: Zl 123(122)
2. čtení: 2Kor 12,7-10
Evangelium: Mk 6,1-6
5.7. Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 1. čtení: Iz 61,1-3a
Žalm: Zl 117(116)
2. čtení: 2Kor 4,1-2.5-7
Evangelium: Lk 10,1-9
6.7. Státní svátek – Mistr Jan Hus sv. Marie Gorettiová 1. čtení: Gn 32,23-33
Žalm: Zl 17
Evangelium: Mt 9,32-38
7.7. Bohuslava sv. Wilibald 1. čtení: Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a
Žalm: Zl 33
Evangelium: Mt 10,1-7
8.7. Nora sv. Kilián 1. čtení: Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 10,7-15
9.7. Drahoslava sv. Veronika Giulianiová 1. čtení: Gn 46,1-7.28-30
Žalm: Zl 37
Evangelium: Mt 10,16-23
10.7. Libuše, Amálie sv. Amálie (Libuše) 1. čtení: Gn 49,29-32;50,15-26a
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 10,24-33
11.7. Olga Svátek sv. Benedikta 1. čtení: Am 7,12-15
Žalm: Zl 85(84)
2. čtení: Ef 1,3-14
Evangelium: Mk 6,7-13
12.7. Bořek sv. Jan Qualbert 1. čtení: Ex 1,8-14.22
Žalm: Zl 124
Evangelium: Mt 10,34-11,1
13.7. Markéta sv. Jindřich 1. čtení: Ex 2,1-15a
Žalm: Zl 69
Evangelium: Mt 11,20-24
14.7. Karolína bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis 1. čtení: Ex 3,1-6.9-12
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,25-27
15.7. Jindřich sv. Bonaventura 1. čtení: Ex 3,13-20
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 11,28-30
16.7. Luboš Panna Maria Karmelská 1. čtení: Ex 11,10-12,14
Žalm: Zl 116B
Evangelium: Mt 12,1-8
17.7. Martina sv. Česlav a Hyacint 1. čtení: Ex 12,37-42
Žalm: Zl 136
Evangelium: Mt 12,14-21
18.7. Drahomíra sv. Emilián 1. čtení: Jer 23,1-6
Žalm: Zl 23(22)
2. čtení: Ef 2,13-18
Evangelium: Mk 6,30-34
19.7. Čeněk sv. Makrina 1. čtení: Ex 14,5-18
Žalm: Ex 15
Evangelium: Mt 12,38-42
20.7. Ilja sv. Eliáš 1. čtení: Ex 14,21-15,1
Žalm: Ex 15
Evangelium: Mt 12,46-50
21.7. Vítězslav sv. Vavřinec z Brindisi 1. čtení: Ex 16,1-5.9-15
Žalm: Zl 78
Evangelium: Mt 13,1-9
22.7. Magdaléna Svátek sv. Marie Magdalény 1. čtení: Pís 3,1-4a
Žalm: Zl 63,2.3-4.5-6.8-9
Evangelium: Jan 20,1.11-18
23.7. Libor Svátek sv. Brigity 1. čtení: Gal 2,19-20
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 15,1-8
24.7. Kristýna sv. Kristina 1. čtení: Ex 24,3-8
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 13,24-30
25.7. Jakub svátek sv. Jakuba apoštola 1. čtení: 2Kral 4,42-44
Žalm: Zl 145(144)
2. čtení: Ef 4,1-6
Evangelium: Jan 6,1-15
26.7. Anna sv. Jáchym a Anna 1. čtení: Ex 32,15-24.30-34
Žalm: Zl 106
Evangelium: Mt 13,31-35
27.7. Věroslav sv. Gorazd a druhové 1. čtení: Ex 33,7-11;34,5b-9.28
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 13,36-43
28.7. Viktor sv. Nazarius a Celsus 1. čtení: Ex 34,29-35
Žalm: Zl 99
Evangelium: Mt 13,44-46
29.7. Marta sv. Marta 1. čtení: Ex 40,16-21.34-38
Žalm: Zl 84
Evangelium: Mt 13,47-53
30.7. Bořivoj sv. Petr Chryzolog 1. čtení: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
Žalm: Zl 81
Evangelium: Mt 13,54-58
31.7. Ignác sv. Ignác z Loyoly 1. čtení: Lv 25,1.8-17
Žalm: Zl 67
Evangelium: Mt 14,1-12
 Srpen
1.8. Oskar sv. Alfons z Liguori 1. čtení: Ex 16,2-4.12-15
Žalm: Zl 78(77)
2. čtení: Ef 4,17.20-24
Evangelium: Jan 6,24-35
2.8. Gustav sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 1. čtení: Nm 11,4b-15
Žalm: Zl 81
Evangelium: Mt 14,13-21
3.8. Miluše sv. Lydie 1. čtení: Nm 12,1-13
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 14,22-36
4.8. Dominik sv. Jan Maria Vianney 1. čtení: Nm 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35
Žalm: Zl 106
Evangelium: Mt 15,21-28
5.8. Kristián Posvěcení římské baziliky Panny Marie 1. čtení: Nm 20,1-13
Žalm: Zl 95
Evangelium: Mt 16,13-23
6.8. Oldřiška Svátek Proměnění Páně 1. čtení: Dan 7,9-10.13-14
Žalm: Zl 97(96)
2. čtení: 2Petr 1,16-19
Evangelium: cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36
7.8. Lada sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové 1. čtení: Dt 6,4-13
Žalm: Zl 18
Evangelium: Mt 17,14-20
8.8. Soběslav sv. Dominik 1. čtení: 1Kral 19,4-8
Žalm: Zl 34(33)
2. čtení: Ef 4,30-5,2
Evangelium: Jan 6,41-51
9.8. Roman Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 1. čtení: 1Petr 4,12-19
Žalm: Zl 31
Evangelium: Lk 9,23-26
10.8. Vavřinec Svátek sv. Vavřince 1. čtení: 2Kor 9,6-10
Žalm: Zl 112(111)
Evangelium: Jan 12,24-26
11.8. Zuzana sv. Klára 1. čtení: Dt 34,1-12
Žalm: Zl 66
Evangelium: Mt 18,15-20
12.8. Klára sv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal 1. čtení: Joz 3,7-10a.11.13-17
Žalm: Zl 114
Evangelium: Mt 18,21-19,1
13.8. Alena sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans 1. čtení: Joz 24,1-13
Žalm: Zl 136
Evangelium: Mt 19,3-12
14.8. Alan sv. Maxmilián Kolbe 1. čtení: Joz 24,14-29
Žalm: Zl 16
Evangelium: Mt 19,13-15
15.8. Hana Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Žalm: Zl 45(44)
2. čtení: 1Kor 15,20-27a
Evangelium: Lk 1,39-56
16.8. Jáchym sv. Štěpán Uherský 1. čtení: Sd 2,11-19
Žalm: Zl 106
Evangelium: Mt 19,16-22
17.8. Petra sv. Myron 1. čtení: Sd 6,11-24a
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mt 19,23-30
18.8. Helena sv. Helena 1. čtení: Sd 9,6-15
Žalm: Zl 21
Evangelium: Mt 20,1-16a
19.8. Ludvík sv. Jan Eudes 1. čtení: Sd 11,29-39a
Žalm: Zl 40
Evangelium: Mt 22,1-14
20.8. Bernard sv. Bernard 1. čtení: Rt 1,1.3-6.14b-16.22
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mt 22,34-40
21.8. Johana sv. Pius X. 1. čtení: Rt 2,1-3.8-11;4,13-17
Žalm: Zl 128
Evangelium: Mt 23,1-12
22.8. Bohuslav Panna Maria Královna 1. čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b
Žalm: Zl 34(33)
2. čtení: Ef 5,21-32
Evangelium: Jan 6,60-69
23.8. Sandra sv. Růžena z Limy 1. čtení: 1Sol 1,1-5.8b-10
Žalm: Zl 149
Evangelium: Mt 23,13-22
24.8. Bartoloměj Svátek sv. Bartoloměje apoštola 1. čtení: Zj 21,9b-14
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51
25.8. Radim sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové 1. čtení: 1Sol 2,9-13
Žalm: Zl 139
Evangelium: Mt 23,27-32
26.8. Luděk ct. Martin Středa 1. čtení: 1Sol 3,7-13
Žalm: Zl 90
Evangelium: Mt 24,42-51
27.8. Otakar sv. Monika 1. čtení: 1Sol 4,1-8
Žalm: Zl 97
Evangelium: Mt 25,1-13
28.8. Augustýn sv. Augustin 1. čtení: 1Sol 4,9-11
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 25,14-30
29.8. Evelína Umučení sv. Jana Křtitele 1. čtení: Dt 4,1-2.6-8
Žalm: Zl 15(14)
2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27
Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23
30.8. Vladěna sv. Fiakr 1. čtení: 1Sol 4,13-18
Žalm: Zl 96
Evangelium: Lk 4,16-30
31.8. Pavlína sv. Rajmund 1. čtení: 1Sol 5,1-6.9-11
Žalm: Zl 27
Evangelium: Lk 4,31-37
 Září
1.9. Linda, Samuel sv. Jiljí 1. čtení: Kol 1,1-8
Žalm: Zl 52
Evangelium: Lk 4,38-44
2.9. Adéla sv. Justus 1. čtení: Kol 1,9-14
Žalm: Zl 98
Evangelium: Lk 5,1-11
3.9. Bronislav sv. Řehoř Veliký 1. čtení: Kol 1,15-20
Žalm: Zl 100
Evangelium: Lk 5,33-39
4.9. Jindřiška sv. Růžena z Viterba 1. čtení: Kol 1,21-23
Žalm: Zl 54
Evangelium: Lk 6,1-5
5.9. Boris sv. Viktorin (Vítězslav) 1. čtení: Iz 35,4-7a
Žalm: Zl 146(145)
2. čtení: Jak 2,1-5
Evangelium: Mk 7,31-37
6.9. Boleslav sv. Magnus 1. čtení: Kol 1,24-2,3
Žalm: Zl 62
Evangelium: Lk 6,6-11
7.9. Regína sv. Melichar Grodecký 1. čtení: Kol 2,6-15
Žalm: Zl 145
Evangelium: Lk 6,12-19
8.9. Mariana Svátek Narození Panny Marie 1. čtení: Mich 5,1-4a
Žalm: Zl 13(12)
Evangelium: Mt 1,1-16.18-23
9.9. Daniela sv. Petr Klaver 1. čtení: Kol 3,12-17
Žalm: Zl 150
Evangelium: Lk 6,27-38
10.9. Irma bl. Karel Spinola 1. čtení: 1Tim 1,1-2.12-14
Žalm: Zl 16
Evangelium: Lk 6,39-42
11.9. Denisa sv. Emil 1. čtení: 1Tim 1,15-17
Žalm: Zl 113
Evangelium: Lk 6,43-49
12.9. Marie sv. Quido / Jména Panny Marie 1. čtení: Iz 50,5-9a
Žalm: Zl 116(114)
2. čtení: Jak 2,14-18
Evangelium: Mk 8,27-35
13.9. Lubor sv. Jan Zlatoústý 1. čtení: 1Tim 2,1-8
Žalm: Zl 28
Evangelium: Lk 7,1-10
14.9. Radka Svátek Povýšení sv. kříže 1. čtení: Nm 21,4b-9
Žalm: Zl 78(77)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Jan 3,13-17
15.9. Jolana Panna Maria Bolestná 1. čtení: Zid 5,7-9
Žalm: Zl 31
Evangelium: Jan 19,25-27
16.9. Ludmila sv. Ludmila 1. čtení: 1Tim 4,12-16
Žalm: Zl 111
Evangelium: Lk 7,36-50
17.9. Naděžda sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin 1. čtení: 1Tim 6,2c-12
Žalm: Zl 49
Evangelium: Lk 8,1-3
18.9. Kryštof sv. Josef Kupertinský 1. čtení: 1Tim 6,13-16
Žalm: Zl 100
Evangelium: Lk 8,4-15
19.9. Zita sv. Januárius 1. čtení: Mdr 2,12a.17-20
Žalm: Zl 54(53)
2. čtení: Jak 3,16-4,3
Evangelium: Mk 9,30-37
20.9. Oleg sv. Ondřej, Pavel a druhové 1. čtení: Ezd 1,1-6
Žalm: Zl 126
Evangelium: Lk 8,16-18
21.9. Matouš Svátek sv. Matouše 1. čtení: Ef 4,1-7.11-13
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 9,9-13
22.9. Darina sv. Mořic a druhové 1. čtení: Ezd 9,5-9
Žalm: Tob 13
Evangelium: Lk 9,1-6
23.9. Berta sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny 1. čtení: Ag 1,1-8
Žalm: Zl 149
Evangelium: Lk 9,7-9
24.9. Jaromír sv. Gerard (Jaromír) 1. čtení: Ag 1,15b-2,9
Žalm: Zl 43
Evangelium: Lk 9,18-22
25.9. Zlata sv. Kleofáš 1. čtení: Zach 2,5-9.14-15a
Žalm: Jer 31
Evangelium: Lk 9,43b-45
26.9. Andrea sv. Kosma a Damián 1. čtení: Nm 11,25-29
Žalm: Zl 19(18)
2. čtení: Jak 5,1-6
Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48
27.9. Jonáš sv. Vincenc z Paula 1. čtení: Zach 8,1-8
Žalm: Zl 102
Evangelium: Lk 9,46-50
28.9. Václav – Státní svátek – Den české státnosti Slavnost sv. Václava 1. čtení: Mdr 6,9-21
Žalm: 1Kron 29
2. čtení: 1Petr 1,3-6;2,21b-24
Evangelium: Mt 16,24-27
29.9. Michal Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 1. čtení: Dan 7,9-10.13-14
Žalm: Zl 138(137)
Evangelium: Jan 1,47-51
30.9. Jeroným sv. Jeroným 1. čtení: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12
Žalm: Zl 19
Evangelium: Lk 10,1-12
 Říjen
1.10. Igor sv. Terezie od Dítěte Ježíše 1. čtení: Bar 1,15-22
Žalm: Zl 79
Evangelium: Lk 10,13-16
2.10. Olívie, Oliver sv. andělé strážní 1. čtení: Ex 23,20-23a
Žalm: Zl 91
Evangelium: Mt 18,1-5.10
3.10. Bohumil sv. Maxmilián 1. čtení: Gn 2,18-24
Žalm: Zl 128(127)
2. čtení: Zid 2,9-11
Evangelium: Mk 10,2-16
4.10. František sv. František z Assisi 1. čtení: Jon 1,1-2,1.11
Žalm: Jon 2
Evangelium: Lk 10,25-37
5.10. Eliška sv. Palmác 1. čtení: Jon 3,1-10
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 10,38-42
6.10. Hanuš sv. Bruno 1. čtení: Jon 4,1-11
Žalm: Zl 86
Evangelium: Lk 11,1-4
7.10. Justýna Panna Maria Růžencová 1. čtení: Mal 3,13-20a
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 11,5-13
8.10. Věra sv. Simeon 1. čtení: Jl 1,13-15;2,1-2
Žalm: Zl 9
Evangelium: Lk 11,15-26
9.10. Štefan, Sára sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard 1. čtení: Jl 4,12-21
Žalm: Zl 97
Evangelium: Lk 11,27-28
10.10. Marina sv. Paulin 1. čtení: Mdr 7,7-11
Žalm: Zl 90(89)
2. čtení: Zid 4,12-13
Evangelium: Mk 10,17-30
11.10. Andrej sv. German 1. čtení: Rim 1,1-7
Žalm: Zl 98
Evangelium: Lk 11,29-32
12.10. Marcel sv. Radim 1. čtení: Rim 1,16-25
Žalm: Zl 19
Evangelium: Lk 11,37-41
13.10. Renáta sv. Eduard 1. čtení: Rim 2,1-11
Žalm: Zl 62
Evangelium: Lk 11,42-46
14.10. Agáta sv. Kalist I. 1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54
15.10. Tereza sv. Terezie od Ježíše 1. čtení: Rim 4,1-8
Žalm: Zl 32
Evangelium: Lk 12,1-7
16.10. Havel sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque 1. čtení: Rim 4,13.16-18
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 12,8-12
17.10. Hedvika sv. Ignác Antiochijský 1. čtení: Iz 53,10-11
Žalm: Zl 33(32)
2. čtení: Zid 4,14-16
Evangelium: Mk 10,35-45
18.10. Lukáš Svátek sv. Lukáše 1. čtení: 2Tim 4,9-17b
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Lk 10,1-9
19.10. Michaela sv. Izák Jogues a druhové 1. čtení: Rim 5,12.15b.17-19.20b-21
Žalm: Zl 40
Evangelium: Lk 12,35-38
20.10. Vendelín sv. Irena 1. čtení: Rim 6,12-18
Žalm: Zl 124
Evangelium: Lk 12,39-48
21.10. Brigita sv. Hilarion 1. čtení: Rim 6,19-23
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 12,49-53
22.10. Sabina sv. Marie Salome 1. čtení: Rim 7,18-25a
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 12,54-59
23.10. Teodor sv. Jan Kapistránský 1. čtení: Rim 8,1-11
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 13,1-9
24.10. Nina sv. Antonín Maria Klaret 1. čtení: Jer 31,7-9
Žalm: Zl 126(125)
2. čtení: Zid 5,1-6
Evangelium: Mk 10,46-52
25.10. Beáta sv. Kryšpín 1. čtení: Rim 8,12-17
Žalm: Zl 68
Evangelium: Lk 13,10-17
26.10. Erik sv. Rustik 1. čtení: Rim 8,18-25
Žalm: Zl 126
Evangelium: Lk 13,18-21
27.10. Šarlota, Zoe sv. Frumencius 1. čtení: Rim 8,26-30
Žalm: Zl 13
Evangelium: Lk 13,22-30
28.10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu (1918) Svátek sv. Šimona a Judy 1. čtení: Ef 2,19-22
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Lk 6,12-19
29.10. Silvie sv. Narcis 1. čtení: Rim 9,1-5
Žalm: Zl 147B
Evangelium: Lk 14,1-6
30.10. Tadeáš sv. Marcel 1. čtení: Rim 11,1-2a.11-12.25-29
Žalm: Zl 94
Evangelium: Lk 14,1.7-11
31.10. Štěpánka sv. Wolfgang 1. čtení: Dt 6,2-6
Žalm: Zl 18(17)
2. čtení: Zid 7,23-28
Evangelium: Mk 12,28b-34
 Listopad
1.11. Felix Slavnost Všech svatých 1. čtení: Zj 7,2-4.9-14
Žalm: Zl 24(23)
2. čtení: 1Jan 3,1-3
Evangelium: Mt 5,1-12a
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 1. čtení: Mdr 3,1-9
Žalm: Žl 116
2. čtení: Rim 8,14-23
Evangelium: Mt 25,31-46
3.11. Hubert sv. Martin de Porres 1. čtení: Rim 13,8-10
Žalm: Zl 112
Evangelium: Lk 14,25-33
4.11. Karel sv. Karel Boromejský 1. čtení: Rim 14,7-12
Žalm: Zl 27
Evangelium: Lk 15,1-10
5.11. Miriam sv. Zachariáš a Alžběta 1. čtení: Rim 15,14-21
Žalm: Zl 98
Evangelium: Lk 16,1-8
6.11. Liběna sv. Leonard (Linhart) 1. čtení: Rim 16,3-9.16.22-27
Žalm: Zl 145
Evangelium: Lk 16,9-15
7.11. Saskie sv. Wilibrord 1. čtení: 1Kral 17,10-16
Žalm: Zl 146(145)
2. čtení: Zid 9,24-28
Evangelium: Mk 12,38-44
8.11. Bohumír sv. Gottfried (Bohumír) 1. čtení: Mdr 1,1-7
Žalm: Zl 139
Evangelium: Lk 17,1-6
9.11. Bohdan Svátek Posvěcení lateránské baziliky 1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12
Žalm: Zl 46(45)
2. čtení: 1Kor 3,9c-11.16-17
Evangelium: Jan 2,13-22
10.11. Evžen sv. Lev Veliký 1. čtení: Mdr 6,1-11
Žalm: Zl 82
Evangelium: Lk 17,11-19
11.11. Martin sv. Martin 1. čtení: Mdr 7,22-8,1
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 17,20-25
12.11. Benedikt sv. Josafat 1. čtení: Mdr 13,1-9
Žalm: Zl 19
Evangelium: Lk 17,26-37
13.11. Tibor Svátek sv. Anežky České 1. čtení: Kol 3,12-17
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 25,31-46
14.11. Sáva sv. Mikuláš Tavelič 1. čtení: Dan 12,1-3
Žalm: Zl 16(15)
2. čtení: Zid 10,11-14.18
Evangelium: Mk 13,24-32
15.11. Leopold sv. Albert Veliký 1. čtení: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 18,35-43
16.11. Otmar sv. Markéta Skotská 1. čtení: 2Mak 6,18-31
Žalm: Zl 3
Evangelium: Lk 19,1-10
17.11. Mahulena – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii sv. Alžběta Uherská 1. čtení: 2Mak 7,1.20-31
Žalm: Zl 17
Evangelium: Lk 19,11-28
18.11. Romana Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 1. čtení: 1Mak 2,15-29
Žalm: Zl 50
Evangelium: Lk 19,41-44
19.11. Alžběta sv. Mechtilda 1. čtení: 1Mak 4,36-37.52-59
Žalm: 1Kron 29
Evangelium: Lk 19,45-48
20.11. Nikola sv. Felix z Valois 1. čtení: 1Mak 6,1-13
Žalm: Zl 9
Evangelium: Lk 20,27-40
21.11. Albert Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 1. čtení: Dan 7,13-14
Žalm: Zl 93(92)
2. čtení: Zj 1,5-8
Evangelium: Jan 18,33b-37
22.11. Cecílie sv. Cecílie 1. čtení: Dan 1,1-6.8-20
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,1-4
23.11. Klement sv. Klement I. 1. čtení: Dan 2,31-45
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,5-11
24.11. Emílie sv. Ondřej Dung-Lac a druhové 1. čtení: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,12-19
25.11. Kateřina sv. Kateřina 1. čtení: Dan 6,12-28
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,20-28
26.11. Artur sv. Silvestr 1. čtení: Dan 7,2-14
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,29-33
27.11. Xenie sv. Virgil 1. čtení: Dan 7,15-27
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,34-36
28.11. René sv. Mansuet (Miloslav) 1. čtení: Jer 33,14-16
Žalm: Zl 25(24)
2. čtení: 1Sol 3,12-4,2
Evangelium: Lk 21,25-28.34-36
29.11. Zina sv. Saturnin 1. čtení: Iz 2,1-5
Žalm: Zl 122
Evangelium: Mt 8,5-11
30.11. Ondřej Svátek sv. Ondřeje 1. čtení: Rim 10,9-18
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 4,18-22
 Prosinec
1.12. Iva sv. Edmund Kampián 1. čtení: Iz 25,6-10a
Žalm: Zl 23
Evangelium: Mt 15,29-37
2.12. Blanka sv. Bibiána 1. čtení: Iz 26,1-6
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mt 7,21.24-27
3.12. Svatoslav sv. František Xaverský 1. čtení: Iz 29,17-24
Žalm: Zl 27
Evangelium: Mt 9,27-31
4.12. Barbora sv. Jan Damašský, sv. Barbora 1. čtení: Iz 30,19-21.23-26
Žalm: Zl 147
Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8
5.12. Jitka sv. Sába 1. čtení: Bar 5,1-9
Žalm: Zl 126(125)
2. čtení: Flp l,4-6.8-11
Evangelium: Lk 3,1-6
6.12. Mikuláš sv. Mikuláš 1. čtení: Iz 35,1-10
Žalm: Zl 85
Evangelium: Lk 5,17-26
7.12. Benjamín sv. Ambrož 1. čtení: Iz 40,1-11
Žalm: Zl 96
Evangelium: Mt 18,12-14
8.12. Květoslava Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 1. čtení: Gn 3,9-15.20
Žalm: Zl 98(97)
2. čtení: Ef 1,3-6.11-12
Evangelium: Lk 1,26-38
9.12. Vratislav sv. Valerie 1. čtení: Iz 41,13-20
Žalm: Zl 145
Evangelium: Mt 11,11-15
10.12. Julie sv. Julie a Eulálie 1. čtení: Iz 48,17-19
Žalm: Zl 1
Evangelium: Mt 11,16-19
11.12. Dana sv. Damas I. (Hostivít) 1. čtení: Sir 48,1-4.9-11
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 17,10-13
12.12. Simona Panna Maria Guadalupská 1. čtení: Sof 3,14-18a
Žalm: Iz 12
2. čtení: Flp 4,4-7
Evangelium: Lk 3,10-18
13.12. Lucie sv. Lucie (Světluše) 1. čtení: Nm 24,2-7.15-17a
Žalm: Zl 25
Evangelium: Mt 21,23-27
14.12. Lýdie sv. Jan od Kříže 1. čtení: Sof 3,1-2.9-13
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 21,28-32
15.12. Radana sv. Valerián 1. čtení: Iz 45,6b-8.18.21b-25
Žalm: Zl 85
Evangelium: Lk 7,19-23
16.12. Albína sv. Adelhaida (Adéla) 1. čtení: Iz 54,1-10
Žalm: Zl 30
Evangelium: Lk 7,24-30
17.12. Daniel sv. Lazar 1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10
Žalm: Zl 72
Evangelium: Mt 1,1-17
18.12. Miloslav sv. Rufus a Zosim 1. čtení: Jer 23,5-8
Žalm: Zl 72
Evangelium: Mt 1,18-24
19.12. Ester bl. Urban 1. čtení: Mich 5,1-4a
Žalm: Zl 80(79)
2. čtení: Zd 10,5-10
Evangelium: Lk 1,39-45
20.12. Dagmar sv. Dominik Siloský 1. čtení: Iz 7,10-14
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 1,26-38
21.12. Natálie sv. Petr Kanisius 1. čtení: Pis 2,8-14
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 1,39-45
22.12. Šimon sv. Servul 1. čtení: 1Sam 1,24-28
Žalm: 1Sam 2
Evangelium: Lk 1,46-56
23.12. Vlasta sv. Jan Kentský 1. čtení: Mal 3,1-4.23-24
Žalm: Zl 25
Evangelium: Lk 1,57-66
24.12. Adam a Eva Štědrý den 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16
Žalm: Zl 89
Evangelium: Lk 1,67-79
25.12. 1. Svátek vánoční Slavnost Narození Páně 1. čtení: Iz 9,1-3.5-6
Žalm: Zl 96
2. čtení: Tit 2,11-14
Evangelium: Lk 2,1-14
26.12. Štěpán sv. Štěpán 1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a
Žalm: Zl 128(127)
2. čtení: Kol 3,12-21
Evangelium: Lk 2,41-52
27.12. Žaneta sv. Jan Evangelista 1. čtení: 1Jan 1,1-4
Žalm: Zl 97(96)
Evangelium: Jan 20,2-8
28.12. Bohumila sv. Betlémské děti, mučedníci 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2
Žalm: Zl 124(123)
Evangelium: Mt 2,13-18
29.12. Judita sv. Tomáš Becket 1. čtení: 1Jan 2,3-11
Žalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,22-35
30.12. David sv. Evžen 1. čtení: 1Jan 2,12-17
Žalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,36-40
31.12. Silvestr sv. Silvestr 1. čtení: 1Jan 2,18-21
Žalm: Zl 96
Evangelium: Jan 1,1-18