– si přejeme navzájem udělit svátost manželství?

Základní informace o svátosti manželství jak uvádí web cirkev.cz

Manželství

Snoubenci si vzájemně udělují svátost manželství a zavazují se k věrnosti na celý život.
Také propojují svůj vztah s Bohem a zavazují se k přijetí potomstva.

Kdo může mít svatbu v kostele?

V kostele se mohou brát snoubenci, muž a žena, z nichž je alespoň jeden pokřtěný a kterým nebrání v uzavření sňatku předchozí závazky nebo jiné překážky (blízký příbuzenský vztah, nezletilost, nesvéprávnost…). Oba snoubenci musí být svobodní nebo vdovec či vdova. Pokud je jeden ze snoubenců pokřtěný u jiné než katolické církve nebo není pokřtěný vůbec, musí se zažádat na biskupství o tzv. dispens, tedy dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem. Do manželství musí oba snoubenci vstoupit svobodně a bez nátlaku. 

Co je potřeba udělat?

Zatelefonovat nebo navštívit osobně faráře, se kterým se domluvíte na dalších podrobnostech. Doporučujeme jej navštívit s dostatečným předstihem, podmínkou uzavření církevního sňatku je příprava. Ta může trvat různě dlouho a probíhá formou setkání vedená knězem. Pokud je to možné doporučujeme také absolvování kurzů/přednášek vedených manželskými páry v rámci děkanátu.