– si přeji přijmout svátost nemocných?

Zatelefonujte prosím faráři a domluvte se na setkání za účelem udělení této svátosti.

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil‐li se hříchů, bude mu odpuštěno. (Jak 5, 14 a 15)