– chceme pokřtít dítě?

Křest je první a základní svátost. Bůh v ní přijímá člověka za své dítě. Člověk se stává Kristovým (křesťanem) a křtem se stává součástí církve.

Požadavky ke křtu

  • Rodiče kteří chtějí nechat pokřtít své dítě přijdou – nejlépe po předchozí telefonické domluvě – požádat o křest na faru. Je dobré, když přijdou oba rodiče.
  • O křest žádají rodiče (ne prarodiče). Je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný římskokatolík a zaručil se za křesťanskou výchovu dítěte.
  • Křtěnec má mít kmotra. Kmotrem může být pouze praktikující katolík. Stačí jeden kmotr,
    pokud jsou kmotři dva, měli by to být muž a žena.

  • Ke křtu budete potřebovat křestní roušku a křestní svíci.

 

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28, 19 – 20)