Farní rady

Farní rady se zřizují ve farnostech ve smyslu kánonu 536, kodexu kanonického práva. O jejich právech a povinnostech pojednávají „Stanovy pastoračních rad“, schválené arcibiskupem Janem Graubnerem.

Farní rada se skládá z pastorační a ekonomické rady:

– Pastorační radu farnosti tvoří farář a ostatní duchovní ve farnosti; dalšími členy jsou farníci, kteří byli zvoleni farním společenstvím a farníci, kteří byli do pastorační rady jmenováni farářem.

– Členy ekonomické rady jsou farář a další členové, které farář jmenuje podle vlastního uvážení, příp. jsou zvoleni farní radou.

Ekonomická rada se schází a řeší problémy spojené s údržbou a provozem fary a kostela a případnými investicemi, pastorační rada pak navrhuje a doporučuje faráři náboženské akce konané ve farnosti během roku a jejich zajištění.

Členové pastorační rady:

 • Stanislava Ondruchová
 • Ludmila Pastorková
 • Jana Křenková
 • Petr Pomkla
 • Tomáš Hruškovský
 • Jan Varmuža
 • Miluše Petrusková
 • XY*


Členové ekonomické rady:

 • Milan Fusek
 • Alena Vanduchová
 • Jana Tichavská
 • Jana Křesťanová
 • František Mitáš
*Jeden člen pastorační rady si nepřeje, aby jeho jméno bylo uvedeno na farním webu.
Současní členové farní rady byli zvoleni farníky v roce 2018 na období 4 let a jejich funkce v radách i v provozu kostela a farnosti jsou dobrovolné a tuto službu vykonávají bezplatně.