Farní rada

Farní rada se skládá z pastorační a ekonomické rady.

Pastorační radu farnosti tvoří farář a ostatní duchovní ve farnosti; dalšími členy jsou farníci, kteří byli zvoleni farním společenstvím a farníci, kteří byli do pastorační rady jmenováni farářem.

Ekonomická rada je pomocným orgánem faráře a jejím úkolem je dohlížet a starat se o to, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě.
Členy ekonomické rady jsou farář a další členové, které farář jmenuje podle vlastního uvážení, příp. jsou zvoleni farní radou.

Členové pastorační rady:

 • P. Jan Vláčil
 • Stanislava Ondruchová
 • Ludmila Pastorková
 • Jana Křenková
 • Petr Pomkla
 • Tomáš Hruškovský
 • Jan Varmuža
 • Miluše Petrusková
 •  


Členové ekonomické rady:

 • P. Jan Vláčil
 • Milan Fusek
 • Alena Vanduchová
 • Jana Tichavská
 • Jana Křesťanová
 • František Mitáš