– potřebujeme zařídit pohřeb?

Kontaktujte nejprve faráře, se kterým si ve spolupráci s pohřební službou domluvíte datum pohřbu a další náležitosti. Základní informace  o pohřbu najdete např. na webu cirkev.cz