Zásady ochrany osobních údajů

I) Kdo jsme

Tyto stránky slouží k prezentaci Římskokatolické farnosti Valašská Bystřice.
Slouží pro farníky a návštěvníky jako zdroj informací a poučení.
Naše webová adresa je https://farnostvb.cz nebo https://farnostvb.cz

 1. Správcem osobních údajů je Římskokatolická farnost Valašská Bystřice
  Valašská Bystřice 182, 756 27 Valašská Bystřice, IČ: 48739693, dále jen správce.
 2. Kontaktní emailová adresa správce je favalasskabystrice@ado.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a tím je administrátor a správce webu
  Jan Varmuža, IČ: 74763318, kontaktní emailová adresa varmuzaj@gmail.com

II) Jaké shromažďujeme osobní údaje, proč je shromažďujeme a s kým je sdílíme

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Oprávněný zájem Odpověď na dotaz zaslaný přes kontaktní formulář nebo emailem Osobní údaje tazatele (jméno, email, telefonní číslo příp. další údaje uvedené v elektronické komunikaci) Kontaktní formulář / email správce webu, správci emailových služeb, webhostingové služby
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server Po dobu 24 měsíců: IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce, cookies. Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou, cookies Google Analytics, webhostingové služby a správce webu

III) Popis typů osobních údajů které se mohou objevit na tomto webu

1) Cookies

Pokud na tyto stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, příjmení a emailové adresy do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář tak už nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies mají životnost jeden rok, poté jsou automaticky rušeny.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování Vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost několik dnů a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení a životnost těchto cookies bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou ihned automaticky odstraněny.

 • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.
 • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.
 • Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

2) Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, zvláště pokud máte účet a jste přihlášeni na těchto webových stránkách.
Pokud stránky prohlížíte anonymně, tedy bez přihlášení, jsou možnosti sledování a používání cookies omezeny dle nezbytně nutných technických potřeb webu.

IV) Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, stránku nebo příspěvek, jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Pro uživatele, kteří jsou registrováni na tomto webu, ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat. Údaje z cookies jsou uchovávány po dobu 24 měsíců.

V) Kam posíláme vaše data?

Webové stránky samotné jsou hostovány na serverech v České republice, nicméně data která odešlete mohou přecházet přes zahraniční servery.
Vaše osobní data obdrží také příjemci osobních údajů, tzv. (zpracovatelé). Těmi jsou správce webu a další dodavatelé, tedy poskytovatelé e-mailových a webhostingové služby.

VI) Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali nějaký text, můžete požádat správce webu o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech dat, která jste nám poskytli. Můžete také požádat pověřence pro ochranu osobních údajů o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních, bezpečnostních nebo technických důvodů.

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky nebo email správce nebo pověřence uvedený v čl. 1.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII) Jak chráníme vaše osobní údaje

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a datových úložišť (dvoufaktorová autorizace přístupů, vyloučení přístupů bez hesel, bezpečnostní politika pro tvorbu hesel, omezení administrátorských přístupů dle lP adres apod.)
 2. Správce dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII) Závěrečné ustanovení

Interakcí a pobytem na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.