Postní almužna

Ti z vás kteří jste se účastnili sbírky postní almužna, přineste prosím papírové pokladničky se sbírkou, nebo částku, kterou jste v rámci postní almužny ušetřili, v sobotu 30. května a v neděli 31.5. do kostela. Případně doručte na faru do čtvrtka 4.6.2020, kdy je uzávěrka sbírky.