Regulace účasti na bohoslužbách

Milí farníci,

vzhledem k tomu, že nemůžeme mít bohoslužby, kterých by se účastnilo víc než 30 lidí, vyhlašuji od neděle 15. 3. regulaci účasti na bohoslužbách.

Regulace pro nás znamená omezení! Bude to zkušenost, že nemohu mít vždy co bych chtěl.

Bude to bolestné zvl. při mších na vaše úmysly. Nebude možné na ně zvát členy rodiny, kteří do kostela běžně nechodí, nebo jsou přespolní. Úmysly budeme posouvat tak, abych je sloužil v den, ve který na vás připadne možnost účastnit se mše svaté.

Pokud vám některé vyjádření nebude srozumitelné, prosím ptejte se v čase 9:00 – 21:00 na mém tel. čísle 731 154 250 .

Mimo pohřbu jsou bohoslužby přístupné pouze našim farníkům – obvyklým účastníkům nedělních bohoslužeb (nejde tedy o to, v jakém katastru bydlím, ale o to, že jsem poslední rok patřil mezi téměř každotýdenní návštěvníky nedělních bohoslužeb ve Valašské Bystřici.

Ti se mohou účastnit podle rozpisu každé osmé mše svaté (samozřejmě, pokud se na ně nevztahuje karanténa):

 

Den, bohoslužba Účastníci z oblasti:
15. 3. neděle, 7:20 Hřívová, Tísňavy,
15. 3. neděle, 9:10 Žáry, Křižnice, Vidče
16. 3. pondělí 17:40 Horní konec po restauraci „U Machýčků“ a Leskovec
17. 3. úterý 17:40 Od restaurace „U Machýčků“ po Říku + Díly
18. 3. středa 7:30 Důchodci z Rovně až na Hajdůšky, Kyčery
19. 3. čtvrtek 17:30 Majerovi z Polomce
20. 3. pátek 17:40 Schola, Hory, Hluboký, nedůchodci Rovně, Lhota
21. 3. sobota 17:40 Nedůchodci od „U Pernických“ směrem na Malou Bystřici,

 

Přijde-li někdo jako 31. po začátku bohoslužby, jde jednoznačně domů. Sejde-li  se však víc než 30 lidí už před bohoslužbou, budou posláni zpět v první vlně ti, kdo nebydlí v regionu určeném pro danou bohoslužbu. V dalším bude rozhodovat dosavadní účast na bohoslužbách.

Pokud nehodláte využít možnost účasti na mši sv., dejte mi prosím vědět (nejlépe formou SMS, ale pro koho je to problém, klidně volejte), ať mohu uvolněné místo nabídnout jiným.

Jde o nabídku, ne povinnost účasti. Budete-li vidět v nynější situaci jako správné pro sebe a své blízké, vyhnout se společným bohoslužbám, poslechněte své svědomí.

Také prosím nemocné, zvl. kašlající, aby jste se z ohleduplnosti k druhým dokázali účasti na mši svaté vzdát.

I když většina lidí nebude mít možnost účastnit se nedělní mše svaté v kostele, neděle zůstává dnem Páně – dnem věnovaným Bohu. Mimo zachování svátečního klidu můžeme sledovat přenos bohoslužby (od 9:00 na radiu Proglas a od 10:30 na TV Noe), pomodlit se společně doma, přijít po skončení kterékoli mše svaté ke svatému přijímání.

Omezení jsou nepříjemná a z určitého pohledu nespravedlivá. Asi přinesou i nějaká nedorozumění a zmatky.  Mohl bych se tomu všemu vyhnout zrušením veřejných bohoslužeb. Nechat většině z vás aspoň nějakou – byť nedokonalou – možnost, mi přijde lepší.

Prosím o shovívavost a o modlitbu.

 

Žehnám.

Jan Vláčil, farář

Val. Bystřice, 12. / 13. 3. 2020