Postní duchovní obnova pro seniory (Velehrad)

Centrum pro rodinný život z.s.
zve seniory k prožití několika dnů na krásných poutních místech
spojených s duchovní obnovou

25. – 27. března 2019 se na Velehradě koná postní duchovní obnova,
vede P. Miroslav Jáně

přednášky, procházky, modlitby, rozjímání, svátost smíření, adorace, rozhovor s knězem

Je nutno se předem přihlásit, kontakty na plakátku akce.

Postní duchovní obnova (Králíky)

Duchovní obnovy konané na Hoře Matky Boží v Králíkách, Poutní dům
postní duchovní obnova pro všechny, vede Mons. Josef Socha
prostor ke ztišení, modlitbě a práci se semou samotným
Cena za pobyt zahrnuje ubytování a plnou penzi.

Duchovní obnova (Rožnov)

  Duchovní obnova – Jak prožívat postní dobu. P.doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. (Rožnov pod Radhoštěm)