Regulace účasti na bohoslužbách

JIž neplatné pokyny jsou přeškrtnuty…

Milí farníci,

vzhledem k tomu, že nemůžeme mít bohoslužby, kterých by se účastnilo víc než 30 lidí, vyhlašuji od neděle 15. 3. regulaci účasti na bohoslužbách.

Regulace pro nás znamená omezení! Bude to zkušennost, že nemohu mít vždy co bych chtěl.

Bude to bolestné zvl. při mších na vaše úmysly. Nebude možné na ně zvát členy rodiny, kteří do kostela běžně nechodí, nebo jsou přespolní. Úmysly budeme posouvat tak, abych je sloužil v den, ve který na vás připadne možnost účastnit se mše svaté.

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března, která od 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav:

Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích… Číst dál

List arcibiskupa olomouckého věřícím v době mimořádných opatření

Drazí bratři a sestry,
spolu s biskupy Čech a Moravy jsme vydali společné prohlášení k současné situaci, kdy rozhodnutím ministra zdravotnictví se zakazují akce včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Menších shromáždění do 100 osob se omezení zatím netýká. V této situaci můžete splnit nedělní povinnost účasti na mši svaté i poslechem televizního či rádiového přenosu a svátečním klidem. Kostely zůstanou … Číst dál

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Bratři a sestry,

ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2010 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat.

Z opatření vyplývá, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob.

Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.
číst dál…