Vystoupení farního chrámového sboru během vánoc 2019

Chrámový sbor doprovodí zpěvem a hudbou tyto vánoční bohoslužby v našem farním kostele:
24. 12. ve 23:00 (půlnoční)
25. 12. v 9:10 (hrubá)
26. 12. v 9:10 (hrubá)

dále nás uslyšíte při koncertu v našem farním kostele v neděli 29. 12. 2019 v 16:00 hodin

a poslední možností bude koncert na Prostřední Bečvě v kostele sv. Zdislavy, dne 4. 1. 2020 v 16:00 hodin

Rodina sv. Zdislavy hledá nové pěstouny

Naši pěstouni jsou lidé, kteří mají tak velkou náruč, že kromě svých vlastních dětí, nabídli lásku a něhu také dalším dětem. V jejich úsilí při výchově se jim snažíme pomáhat také nabídkou ubytování, a to ve čtyřech velkých rodinných domech. V každém domě žije jedna rodina, která přijala více dětí, například sourozeneckou skupinu. V příštím roce se nám jeden z těchto domů uvolní, a proto hledáme manžele, kteří o pěstounství uvažují, nebo již pěstouny jsou a jejich snem je přijmout právě více dětí do své péče,
Více info zde