Modlitba za zastavení šíření koronaviru, za nemocné a zdravotníky

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě růžence nebo korunky Božího milosrdenství:

– za ukončení epidemie
– za všechny nemocné a jejich ošetřovatele
– za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí
– za překonání strachu
– za pomoc pro všechny zasažené
– za odpuštění hříchů i usmíření se s Bohem,
– za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají
– abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či Korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou,
napsal arcibiskup olomoucký Jan Graubner speciální modlitbu.


Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva….
Číst dál

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2020

Za duchovní cvičení římské kurie

Každoročně na počátku doby postní koná římská kurie duchovní cvičení. Papež František sám k tomu říká: „Mě letos, bohužel, nachlazení nutí k neúčasti, ale budu sledovat meditace odtud. Duchovně se spojím s kurií a všemi, kdo se modlí, a vykonám si duchovní cvičení doma.“ Mysleme na nemocné, na ty, kteří musí setrvávat v nařízené karanténě i na lékaře a zdravotní personál, který je vystaven velkým rizikům. Zkusme se vžít do situace katolíků v severní Itálii, kde od 24. února nejsou slaveny veřejně bohoslužby kvůli epidemii koronaviru z Číny. Letos neslyšeli ani slova kněze na Popeleční středu: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Nejúčinnějším pokáním je to, co nám život přináší. … Číst dál