Možnost účasti na mši svaté v našem kostele

Mše svatá, na kterou je zapsaný úmysl – rezervováno pro toho, kdo má úmysl. Mše svaté se může účastnit víc než jeden člověk v případě, že jde o členy společné domácnosti.

Na ostatní mše svaté se můžete hlásit telefonicky (ne SMS, ani email) v pondělí a od středy do pátku od 18:30 do 19:00. V tu dobu budu mít zapnutý počítač a snadno vyhledám, na kterou mši sv. je ještě volné místo. Bez počítače to nejde, proto v jiných časech a dnech tuto službu prosím nežádejte. Ti z Vás, kteří se nebudete moci účastnit nedělní mše svaté v kostele, připojte se prosím v duchu ke slavení bohoslužeb prostřednictvím přenosů v médiích.

Slavení svátosti smíření je dobré také domluvit telefonicky ve stejný čas – v pondělí a od středy do pátku od 18:30 do 19:00.

Těším se na Vaši účast a žehnám i těm, kteří se z oprávněných důvodů nebudou mší v kostele účastnit, dokud nepřijdou bezpečnější časy.
Pán s Vámi!

farář