Bohoslužby od 11. května

Milí farníci,

od 11. 5. vláda dovolila účast na mši pro 100 lidí najednou, ovšem při zachování odstupu mezi účastníky nejméně 2 m. Ve všední den to není problém, proto se na všední dny od pondělí 11. 5. už nemusíte hlásit předem. Na mše s nedělní platností (i sobotní večer) je dál potřeba místo si rezervovat.

 

VÝJIMKA: Protože do našeho kostela se 100 lidí s dodržením 2m rozestupů nevejde, bude se konat nedělní hrubá mše sv. v 10:00 venku na louce za kostelem. Této bohoslužby se může zúčastnit kdokoliv z farníků. 

– vytvářejte prosím skupinky dle domácností (rodin) a od ostatních udržujte odstup 2 m
– v případě špatného počasí (silný déšt nebo vítr) se bude mše konat od 10:00 v kostele s účastí předem přihlášených

Sledujte prosím internetové stránky farnosti. V případě špatného počasí se zde objeví v neděli ráno cca v 9:00 oznámení, že se hrubá mše sv. v 10:00 na louce za kostelem z důvodu špatného počasí nekoná.

Pro mše v kostele platí stále tyto obecn‎é zásady:
– přijít v roušce 15 – 5 minut před plánovaným začátkem
– při příchodu si u vstupu vydezinfikovat ruce
– posadit se dle pokynů faráře, pokud není přítomen, tak si sedáme do každé třetí lavice označené listem papíru. Pouze členové jedné domácnosti mohou obsadit více míst v lavici, příp. obsadit lavici celou
– v kostele vždy pobývejte s nasazenou rouškou a myslete na odstup od druhých nejméně 2 m