DOPIS POVELIKONOČNÍ

Milí farníci,

doufám, že jste mohli prožít Velikonoce dobře, v radosti.

Včerejškem nám sice skončily Velikonoce, ale máme před sebou 42 dnů doby velikonoční, která směřuje k slavnosti Seslání Ducha Svatého. Ježíš nám slíbil: „Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí“ (Lk 11,13). A to by mohla být pobídka denně, třebas jen krátkou větou, ale denně, obrátit se k Otci s prosbou o naplnění Duchem Svatým.

Většina věřících se asi modlí za ukončení současné epidemie. V posledních týdnech prosím i za to, aby mimořádná situace, s epidemií spojená, přinesla v našich životech dobré ovoce.

Má-li někdo pocit, že mu Velikonoce tak trochu utekly, může se k velikonočním událostem vrátit i prostřednictvím papežova zamyšlení (viz. jedna z příloh)

Žehnám

Farář

 

Zamyšlení papeže Františka z exhortace „Christus vivit – Kristus žije“