Jak získat plnomocné odpustky pro duše v očistci?

Odpustky je schopen získat každý křesťan, který není vyloučen z církve, a je ve stavu milosti posvěcující, tedy bez těžkého hříchu. Zároveň se vyžaduje všeobecný úmysl získat odpustky a vykonáni úkonů v určené době a předepsaným způsobem. Plnomocné odpustky pro duše v očistci může získat každý pouze jednou denně. Během týdne modliteb za zemřelé, v tzv. dušičkového oktávu, lze získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků:

1. možnost ( 1.11. a 2.11.)
– svátost smíření*
– svaté přijímání
– modlitba na úmysl Svatého otce (např. Zdrávas Maria nebo jiná modlitba dle vlastního výběru)
– návštěva kostela a přitom se pomodlit modlitbu Páně (Otče náš) a Vyznání víry

2. možnost ( 1.11. – 8.11.)**
– svátost smíření*
– svaté přijímání
– modlitba na úmysl Svatého otce (např. Zdrávas Maria nebo jiná modlitba dle vlastního výběru)
– při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé, stačí i v duchu

* Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji přijmout před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo i v nejbližších dnech po jeho skončení. Naopak Svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a další podmínky je nutné splnit každý den, kdy chceme plnomocný odpustek získat.

** V ostatní dny mimo 1.11. – 8.11. lze při návštěvě hřbitova získat výše popsaným způsobem odpustky částečné.

Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává pouze částečný odpustek. Například jste 3.11. byli u svátosti smířeni, pomodlili jste se na hřbitově ale neměli jste možnost přijmout svaté přijímání.

 

 

Pěkný článek k tomuto tématu naleznete na pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-k-odpustkum