Ve čtvrtek 13. června se v naší farnosti koná Adorační den

 

Program: 7:30 mše sv. ZA BOHOSLOVCE
Slavíme Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. • mezi bohoslužbami celodenní výstav nejsvětější svátosti
17:30 mše sv. ZA OBYVATELE ARCIDIECÉZE