Pastýřský list otce arcibiskupa – Velikonoce 2019

Milé sestry a drazí bratři,

Kristův hrob je prázdný, protože On přemohl smrt, žije a je přítomen mezi námi.
I dnes k nám mluví slovy Písma či hlasem svědomí v tichu srdce. Přichází k nám
v bratřích a sestrách, kteří potřebují náš čas či pomoc, a čeká, že jej v nich poznáme.

Čeká ve svatostánku našich chrámů, aby nám naslouchal.
Zve nás k eucharistickému stolu, aby nás vtáhl do společenství.
Sytí nás svým tělem, abychom nezemdleli na životní cestě.
Dává nám zakusit svou přítomnost, když nezištně milujeme.
Buduje ve světě Boží království skrze nás, když žijeme jeho slovo.
Dokonce se zjevuje uprostřed nás, když se shromažďujeme v jeho jménu.
Projevuje lidem svou lásku, když v jeho jménu sloužíme potřebným.
Hlásá světu evangelium, když o něm vydáváme svědectví.
Věrně nás provází životem a ujišťuje nás: Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa.

Skuteční křesťané jsou velikonoční lidé. Každému z Vás proto přeji pravou velikonoční
radost z osobního setkávání se Zmrtvýchvstalým, z jeho přítomnosti, ba i z jeho působení
skrze Vás.
Velikonoční lidé jsou nositeli naděje pro svět. Buďme si vědomi svého poslání a zodpovědnosti.
Svým důvěrným životem se Zmrtvýchvstalým dávejme lidem ve svém okolí
příležitost poznat Zmrtvýchvstalého a setkat se s ním v nás.

Děkuji Vám za společné úsilí a všem ze srdce žehnám

arcibiskup Jan