Nedělní bohoslužby od 14. června 2020

  • Již není nutné si místo na bohoslužby rezervovat a všechny mše až na výjimky budou v kostele.
  • V neděli 14. června budou bohoslužby 7:20, 9:10 a 11:05
    Třetí nedělní mše je určena primárně pro rodiny s dětmi, ale mohou na ni přijít i další farníci. Jde jen o způsob rozdělení účastníků původní hrubé mše na dvě přibližně stejné poloviny.
  • Od další neděle pak budou bohoslužby 7:20, 9:10 a 10:30 

Pro mše v kostele platí stále tyto obecné zásady:

  • při příchodu si u vstupu vydezinfikovat ruce
  • posadit se dle pokynů faráře, pokud není přítomen, tak si sedáme do každé druhé lavice.
  • v kostele vždy pobývejte s nasazenou rouškou