Modlitby matek – triduum 27.-29. 3. 2020

Milé maminky, drahé sestry v Kristu….
opět vás pozdravuji a ujišťuji vás, že jste denně v našich modlitbách!
Prosím, neustávejte v pravidelné modlitbě matek, ať už jste propojení elektronicky či se modlíte sami! Ve stejný den a stejný čas se zavřete doma do pokoje a modlete se jak jste zvyklé. Do sešitu s přímluvami si připište a proste za všechny, kteří pracují pro druhé (lékaři, sestry, lékárníci, prodavačky, hasiči, policie, dobrovolníci,…), maminky, které čekají v těchto dnech miminko, a také všechny v našem okolí o kterých víme, že potřebují pomoct. I když je tento email poněkud delší, není mým záměrem suplovat službu kněží ani křesťanských médií, neboť kolem nás je mnoho duchovních podnětů a možností. Spíše bych vás dnes ráda vyzvala k soukromému slavení našeho tridua, které proběhne jak víte již tento víkend (27.-29.3.) a doplnila ho impulzy, které se mě osobně nějak dotkly a které považuji za vhodné k povšimnutí. Přidejte se, toto je čas milostí a modlitby!

Nejprve ale k triduu…připomínám témata a navrhuji vám následující:

Slavme triduum doma, každý jak bude moct.

PÁTEK- odprošujeme za své hříchy tak, že si přečtěme tuto aktuální modlitbu arcibiskupa J. Graubnera a zpytujme každá své svědomí:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera.
Přidejme Korunku k Božímu milosrdenství za všechny, kteří v tento čas umírají bez kněze i bez rodiny, osamoceni. Nabídněme mu, tuto modlitbu korunky za „konkrétního“ neznámého člověka, kterého nám vybere Pán. Na věčnosti se jistě v radosti obejmete…Poprosme Pána také za milostivou hodinu naší smrti.

SOBOTA – prosme za obrácení pro ty, kteří ublížili nám a našim dětem.
Maminky, je-li to pro vás akceptovatelné přečtěte si poslední poselství z Medugorje, kde se Panna Maria zjevila Mirjaně jak jsem se dočetla, již naposledy: https://www.medugorje.ws/cs/
Je tam všechno co potřebujeme slyšet, je tam také vše k sobotnímu tématu: „milujte druhé, protože bez lásky není spasení…“ říká mimo jiné Matka Boží.

NEDĚLE – děkujme Bohu a chvalme ho za vše co učinil v našich životech.

Přečtěme si Žalm 91: http://www.biblenet.cz/b/Ps/91
Chvála Boha je velkým skutkem víry, zvláště pokud procházíme obdobím zkoušek. Vzpomeňte na Marii, když stála pod křížem a vše co se dělo kolem bylo popřením slov anděla „bude nazýván synem Nejvyššího“. Jak velká musela být její víra a důvěra v to, že i přes nevyzpytatelné Boží cesty budou splněny tyto přísliby. Největší trn v Ježíšově srdci způsobuje nedostatek naší víry v Jeho milosrdnou lásku!! (sv.Faustyna) Toto je často akt vůle a rozumu. Už jsem vám psala, že nemusíme vždy všechno vědět a všemu rozumět…Maria na tom byla v tomto ohledu stejně jako my. Pokud se nám podaří přesto obstát v našich zkouškách víry s důvěrou v Boží lásku, i pro nás platí slova požehnání Alžběty:
„Požehnaný jsi ty, kdo jsi uvěřil v to, co ti bylo řečeno od Pána“. Jaké to je slovo?? Je to slovo kříže, slovo lásky….Bůh nás miluje každého osobně. Pokud tomu uvěříme dostaneme pokoj do srdce a možná začneme s Marií zpívat chvalozpěv….! Můžeme před našimi dětmi vyznat (svědčit) jak moc důvěřujete Bohu, co pro nás znamená odevzdání v každodenním životě.
A pomodleme se Magnifikát: https://www.modlitba.cz/texty/clanky/magnificat-velebi-ma-duse-pana pak chvalme společně svým srdcem Pána a děkujte mu.

Růženka připomíná: „Vzpomeňte na Ester či Ninive, v dobách nejhorších po vyznání vin následují modlitby chval a díků, vyjadřující bezmeznou důvěru v Boží pomoc…..
Nebo co ještě horšího se bude muset stát, aby si člověk uvědomil své postavení v díle spásy?….“

….

Markéta Klímová
Modlitby matek-hnutí křesťanských matek