Letní tábor pro děti z naší farnosti

Letos se rozhodli starší členové scholy uspořádat letní tábor pro děti,
který se bude konat 25. července 1.srpna 2020 ve Stříteži nad Bečvou.

Tábor je určen pro děti od 2. do 9. třídy ZŠ. Kdy by měl zájem, je potřeba se závazně přihlásit už nyní.

Účastníci se musí stát členy spolku Sarkander – více info o spolku zde. Vstup do této organizace pro vaše dítě neznamená nic víc, než jen odevzdat přihlášku a zaplatit 50 Kč. Následně nám tato organizace finančně na tábor přispěje.

Kdo se chce přihlásit, obraťte se na Moniku Přecechtělovou (tel. 775 074 387) nebo ve škole v hudební nauce na Terezii Majerovou (tel. 725 602 073).

O přihlášení prosíme do konce února.