Přednáška Napětí ve světové církvi – P. Michael Martinek

V neděli 12. ledna 2020 k nám zavítal P. Mgr. Michael Martinek, Th.D., odborný asistent na ETF UK, učitel na vyšší odborné škole JABOK, salesián a vězeňský kaplan.

Po hrubé mši svaté, kterou celebroval, měl na faře přednášku na téma „Napětí ve světové církvi mezi papežem Františkem a opozicí k němu„. V první části přednášky se P. Martinek věnoval rozdílům mezi konzervativním emeritním papežem Benediktem XVI. a současným papežem Františkem, který reprezentuje liberální proud v církvi. Dále nás seznámil se základními postoji a myšlenkami papeže Františka, kterými se snaží měnit katolickou církev. Papež se snaží více pomáhat chudým, migrantům, vězňům a těžce nemocným, bojuje proti klerikalismu (nejen ve Vatikánu), v encyklice Laudato Si se vyslovil pro ochranu stvoření ( = životního prostředí) a kritizuje v ní konzumismus.  Má smířlivější postoj k rozvedeným, nekatolíkům nebo homosexuálům než jeho předchůdci a snaží se o změnu organizační struktury církve, o její decentralizaci. Těmito svými kroky si však vytvořil mnoho odpůrců z řad církevních představitelů, kteří náleží ke konzervativnímu proudu.

Jak jsme se však v závěru přednášky dozvěděli, toto napětí a odpor vůči Papeži od některých kardinálů a teologů je zčásti mediálně nafouknutá bublina, jedná se totiž o vděčné téma, po kterém nejen bulvární média rády sáhnou. Po přednášce následovala diskuse, kdy přítomným otec Martinek odpovídal na dotazy, které se týkaly jak tématu přednášky, tak i jiných oblastí, např. jeho působení v roli vězeňského kaplana.

Akci uspořádaly MO KDU-ČSL a Farnost Valašská Bystřice