Rodina sv. Zdislavy hledá nové pěstouny

Pomáháme těm, co pomáhají

Rodina sv. Zdislavy je nezisková organizace působící na Valašsku již 20 let. Po vzoru své patronky sv. Zdislavy se stará o rodiny, a to především rodiny pěstounské, takové, které do svého středu přijaly děti opuštěné, zraněné a trpící nedostatkem lásky a pochopení. Náhradním rodičům pomáhají sociální pracovnice organizace překonávat nejrůznější obtíže spojené s přijímáním nového dítěte do rodiny, s péčí o dítě zraněné traumatem a deprivací, jsou prostředníky při komunikací s biologickými rodiči dítěte a provázejí rodinu až do chvíle odcházení mladého člověka do samostatného života. Mnozí pěstouni jsou příbuzní dítěte, prarodiče nebo tety a strejdové, a i oni potřebují podporu a povzbuzení v jejich nelehkém poslání.

„Naši pěstouni jsou lidé, kteří mají tak velkou náruč, že kromě svých vlastních dětí, nabídli lásku a něhu také dalším dětem. V jejich úsilí při výchově se jim snažíme pomáhat také nabídkou ubytování, a to ve čtyřech velkých rodinných domech“, uvedla pracovnice Rodiny sv. Zdislavy Jana Nožičková. V každém domě žije jedna rodina, která přijala více dětí, například sourozeneckou skupinu. „V příštím roce se nám jeden z těchto domů uvolní, a proto hledáme manžele, kteří o pěstounství uvažují, nebo již pěstouny jsou a jejich snem je přijmout právě více dětí do své péče“, doplňuje koordinátorka organizace paní Olga Michutová.

Zájemci o pěstounství mohou kontaktovat Rodinu sv. Zdislavy a získat tak další informace o poskytovaných službách, a to buď na telefonním čísle 605 104 736 nebo na e-mailu info@rodina-zdislavy.cz. Obrátit se na organizaci mohou také všichni pěstouni, kteří mají zájem o doprovázení a podporu.

Pokud byste se chtěli podívat blíže na naše služby, navštivte náš web www.rodina-zdislavy.cz. Sídlíme v Rožnově pod Radhoštěm v budově polikliniky.

„V rodině musí být odvaha mít rád, musí být odvaha milovat!“
(papež František)