Posvícení – neděle 20. října 2019

Třetí říjnovou neděli v naší farnosti slavíme Posvícení, výroční den posvěcení našeho farního kostela.

Po ranní mši svaté bude pro všechny připraveno jako tradičně malé občerstvení, po hrubé mši svaté také a k tomu nám bude hrát dechovka a cimbálová muzika.

Všichni jste srdečně zváni!