Vánoční koncert

Vystoupí:
Valašskobystřický chrámový sbor
Martin Maxmilian Kaiser – varhany
Monika Švandová – soprán
Terezie Majerová – alt

Vánoce 2019

Přehled bohoslužeb v naší farnosti během Vánoc 2019:
Pro detail klikněte zde

Vystoupení farního chrámového sboru během vánoc 2019

Chrámový sbor doprovodí zpěvem a hudbou tyto vánoční bohoslužby v našem farním kostele:
24. 12. ve 23:00 (půlnoční)
25. 12. v 9:10 (hrubá)
26. 12. v 9:10 (hrubá)

dále nás uslyšíte při koncertu v našem farním kostele v neděli 29. 12. 2019 v 16:00 hodin

a poslední možností bude koncert na Prostřední Bečvě v kostele sv. Zdislavy, dne 4. 1. 2020 v 16:00 hodin

Předvánoční zpovídání je v pátek 20. 12. 2019

P. Jan Bleša 13:00 – 17:30 (sakristie, s přestávkou 16:00 – 16:45)
P. Jiří Polášek 13:00 – 15:00 (zpovědnice)
P. Ladislav Šimek 15:00 – 17:00 (zpovědnice)
P. Jan Vláčil 13:00 – 17:30 (na faře, s přestávkou 16:00- 16:45)