Víkend pro seniory

Centrum pro rodinný život z.s.
zve seniory k prožití několika dnů na krásných poutních místech
spojených s duchovní obnovou

25. – 27. března 2019 se na Sv. Hostýně koná víkend pro seniory,
vede P. Ing. Václav Ježík, SJ

přednášky, procházky, modlitby, rozjímání, svátost smíření, adorace, rozhovor s knězem

Je nutno se předem přihlásit, kontakty na plakátku akce.

Postní duchovní obnova pro seniory (Velehrad)

Centrum pro rodinný život z.s.
zve seniory k prožití několika dnů na krásných poutních místech
spojených s duchovní obnovou

25. – 27. března 2019 se na Velehradě koná postní duchovní obnova,
vede P. Miroslav Jáně

přednášky, procházky, modlitby, rozjímání, svátost smíření, adorace, rozhovor s knězem

Je nutno se předem přihlásit, kontakty na plakátku akce.