Pouť hasičů

  Neděle 5. 5. 2019 ve farním kostele při mši sv. v 9:10.

Pouť moravských Matic na Svatém Hostýně

10:15 – hlavní mše svatá
13:00 – svátostné požehnání v bazilice
13:30-14:15 – přednáška v Jurkovičově sále
14:30-15:10 – Duchovní koncert
15:15 – mše svatá a ukončení pouti