Národní pouť do Říma

Ve dnech 11. – 13. listopadu 2019 se koná

Národní pouť do Říma< br>
ke 30. výročí kanonizace sv. Anežky České.

– generální audience s papežem Františkem,
– národní mše celebrovaná českými a moravskými biskupy a kněžími
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu a v dalších římských bazilikách

Více info, program a přihlášky na www.bihk.cz

Národní pouť na Velehradě

Bazilika na Velehradě

Národní pouť na Velehrad konaná v pátek, 5. července 2019

Program národní poutě:
6:30 Mše sv. – za farníky
7:30 Mše sv. – provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8:30 Mše sv. – novokněží
9:40 Růženec v bazilice
10:30 Mše sv. na nádvoří – biskupové Moravy a Čech
15:00 Mše sv. byzantsko-slovanského ritu – exarcha Ladislav Hučko