Posvícení

Výroční den posvěcení našeho farního kostela.

1. svaté přijímání

V neděli 2. června 2019 se koná 1. sv. přijímání dětí z naší farnosti při hrubé mši sv. v 9:10.