Modlitby matek

Sejdeme se v Charitním domě pokojného stáří, v kapličce
Pátek 24.1.     19:00 
Sobota 25.1.     19:00
Neděle 26.1.     19:00

Ekumenická bohoslužba

Společná pobožnost římskokatolické farnosti Valašská Bystřice a sboru Církve Bratrské z Velké Lhoty. 22. ledna 2020 v 17:30

Posvícení

Výroční den posvěcení našeho farního kostela.

1. svaté přijímání

V neděli 2. června 2019 se koná 1. sv. přijímání dětí z naší farnosti při hrubé mši sv. v 9:10.