Velikonoce s papežem Františkem odvysílá televize Noe

Přinášíme přehled liturgických slavností ve Svatém týdnu, kterým bude předsedat papež František a také kde je bude možné živě sledovat. Letošní obřady Svatého týdne se budou slavit u oltáře katedry v bazilice sv. Petra bez přítomnosti věřících. Všechny obřady bude možno sledovat v přímém přenosu vatikánských médií na webové a facebookové stránce Vatican News a stejně tak … Číst dál Velikonoce s papežem Františkem odvysílá televize Noe

Papež udělí mimořádné požehnání Urbi et Orbi a výzva ke společné modlitbě

V neděli 22. března při polední modlitbě Anděl Páně vyzval papež František všechny křesťany, aby se ve středu 25. března 2020 v poledne společně pomodlili Otčenáš s úmyslem za zastavení šíření koronaviru, za nemocné a zdravotníky.

Dále ohlásil, že v pátek 27. března po 18. hodině udělí mimořádné požehnání Urbi et Orbi, které se za normálních okolností uděluje pouze v době Vánoc a Velikonoc.

„V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby svoje hlasy volající k nebi spojili. Vybízím hlavy všech církví a představitele všech křesťanských společenství, spolu se všemi křesťany různých vyznání, volat současně k Nejvyššímu, všemohoucímu Bohu, recitací modlitby, kterou nás naučil Ježíš, náš Pán. Všechny tedy zvu, aby se – několikrát denně – ale všichni společně ve středu, 25. března, v poledne, pomodlili všichni zároveň Otče náš. V den, kdy si mnozí křesťané připomínají, že bylo Panně Marii zvěstováno Vtělení Slova, kéž Pán vyslyší jednomyslnou modlitbu všech svých učedníků, kteří se připravují na oslavu vítězství Zmrtvýchvstalého Krista.

S tímtéž úmyslem budu v pátek 27. března v 18 hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou sv. Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu Slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost a na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi, spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky.“

Páteční adoraci a požehnání Urbi et Orbi bude přenášet TV Noe. … Číst dál

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2020

Za duchovní cvičení římské kurie

Každoročně na počátku doby postní koná římská kurie duchovní cvičení. Papež František sám k tomu říká: „Mě letos, bohužel, nachlazení nutí k neúčasti, ale budu sledovat meditace odtud. Duchovně se spojím s kurií a všemi, kdo se modlí, a vykonám si duchovní cvičení doma.“ Mysleme na nemocné, na ty, kteří musí setrvávat v nařízené karanténě i na lékaře a zdravotní personál, který je vystaven velkým rizikům. Zkusme se vžít do situace katolíků v severní Itálii, kde od 24. února nejsou slaveny veřejně bohoslužby kvůli epidemii koronaviru z Číny. Letos neslyšeli ani slova kněze na Popeleční středu: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Nejúčinnějším pokáním je to, co nám život přináší. … Číst dál