Rodina sv. Zdislavy hledá nové pěstouny

Naši pěstouni jsou lidé, kteří mají tak velkou náruč, že kromě svých vlastních dětí, nabídli lásku a něhu také dalším dětem. V jejich úsilí při výchově se jim snažíme pomáhat také nabídkou ubytování, a to ve čtyřech velkých rodinných domech. V každém domě žije jedna rodina, která přijala více dětí, například sourozeneckou skupinu. V příštím roce se nám jeden z těchto domů uvolní, a proto hledáme manžele, kteří o pěstounství uvažují, nebo již pěstouny jsou a jejich snem je přijmout právě více dětí do své péče,
Více info zde