Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20) Milé sestry, milí bratři, i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci neustále … Číst dál Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2020

Za všechny zasvěcené, aby zdrojem jejich činnosti bylo srdce hořící pro Pána. Všichni lidé jsou „zasvěcenci“ Pána: v mnoha formách (veřejně i skrytě). Chrámem Pána je totiž jednak celé jeho stvoření, ale také každý člověk s tělem i duší. A tak Pán nejvíce touží po tom, aby ho každý člověk ve svém životě stále velkoryseji … Číst dál Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2020

Letní tábor pro děti z naší farnosti

Letos se rozhodli starší členové scholy uspořádat letní tábor pro děti,
který se bude konat 25. července1. srpna 2020 ve Stříteži nad Bečvou.

Tábor je určen pro děti od 2. do 9. třídy ZŠ. Kdy by měl zájem, je potřeba se závazně přihlásit už nyní.
Účastníci se musí stát členy spolku Sarkander – více info o spolku zde. Vstup do této organizace pro vaše dítě neznamená nic víc, než odevzdat přihlášku a zaplatit 50 Kč poplatek. Následně nám tato organizace finančně na tábor přispěje.

Kdo se chce přihlásit, obraťte se na Moniku Přecechtělovou (tel. 775 074 387) nebo ve škole v hudební nauce na Terezii Majerovou (tel. 725 602 073).

O přihlášení prosíme do konce února.