Staňte se dobrovolníky v péči o nemocné!

Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách pacientů v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných a umírajících v hospici. Prosíme vás o darování aspoň dvou hodin volného času za měsíc těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.
K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme pro vás připravili formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe v nemocnici.
Uskuteční se na Arcibiskupství olomouckém v Olomouci o sobotách v březnu a dubnu 2020.

Více info…

Vystoupení farního chrámového sboru během vánoc 2019

Chrámový sbor doprovodí zpěvem a hudbou tyto vánoční bohoslužby v našem farním kostele:
24. 12. ve 23:00 (půlnoční)
25. 12. v 9:10 (hrubá)
26. 12. v 9:10 (hrubá)

dále nás uslyšíte při koncertu v našem farním kostele v neděli 29. 12. 2019 v 16:00 hodin

a poslední možností bude koncert na Prostřední Bečvě v kostele sv. Zdislavy, dne 4. 1. 2020 v 16:00 hodin