Pořad bohoslužeb v následujících týdnech

8. 6. PO 7:55
9. 6. ÚT 17:40 Za + Evu Stolářovou a za požehnání pro živou rodinu
10. 6. ST 7:30 Za + Jana a Marii Martinátovy, syna Jana, za duše v očistci a za požehnání pro živou rodinu
11. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ ČT 17:30 za nevěřící
12. 6. 17:40 Za + Jana Goláně, rodiče z obou stran a celou zemřelou rodinu  rodinu Goláňovu
13. 6. SO 7:55 ZA BOHOSLOVCE
SO 13.6. JE ADORAČNÍ  DEN – mezi bohoslužbami celodenní výstav nejsvětější svátosti 17:40 ZA OBYVATELE ARCIDIECÉZE
14. 6. NE 7:20 Za + Jana a Annu Křenkovy a za požehnání pro živou rodinu
10:00 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY

Aktualizováno 25. 5. 2020

Pořad bohoslužeb tento týden >>