Pořad bohoslužeb v následujících týdnech

16. 9. PO 7:55
17. 9. ÚT 17:40 Za pracovníky naší, děkanátní i arcidiecézní charity
18. 9. ST 7:30 Za + rodinu Goláňovu a Mitášovu a za požehnání pro živou rodinu
19. 9. ČT 17:30 A D O R A C E
20. 9. 17:40 Za + Jana Kováře, manželku, dceru, bratra Michala a rodiče
21. 9. SO 7:55 Za + Marii Petruželovou, manžela, zetě Jana Adamce a za požehnání pro živou rodinu
22. 9. NE 7:20 ZA  ŽIVÉ  I  ZEMŘELÉ  FARNÍKY
9:10 Za + Stanislava Pomklu, rodiče z obou stran a za požehnání pro živou rodinu
23. 9. PO x EXERCICIE
24. 9. ÚT x EXERCICIE
25. 9. ST x EXERCICIE
26. 9. ČT x EXERCICIE
27. 9. x EXERCICIE
28. 9. sv. Václav SO 7:30 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
29. 9. NE 7:20 ZA  ŽIVÉ  I  ZEMŘELÉ  FARNÍKY
9:10 Za + Cyrila a Marii Cábovy, za + Ludmilu Vaškovou a za požehnání pro živou rodinu
30. 9. PO ZAČÍNÁ MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE
1. 10. ÚT 17:40 Za +Josefa, Jaroslava, Františka a Marii Stavinohovy a Františka, Annu a Oldřicha Hatlapatkovy.
2. 10. ST 7:30 Na poděkování za 80 a 75 let života
3. 10. ČT 17:30 A D O R A C E
4. 10. 17:40 Za + rodiče Andrýsovy, 4 syny, 2 zetě, 2 snachy a rodiče z obou stran
5. 10. SO 7:55 Na poděkování za všechny dary a za požehnání pro živou rodinu
6. 10. NE 7:20 ZA  ŽIVÉ  I  ZEMŘELÉ  FARNÍKY
9:10 Za současné i bývalé členy živého růžence
7. 10. PO
8. 10. ÚT 17:40 Za +Jarmilu a Josefa Stodůlkovy, jejich rodiče a za požehnání pro živou rodinu
9. 10. ST 7:30
10. 10. ČT 17:30 A D O R A C E
11. 10. 17:40
12. 10. SO x mše sv. není, zpovídání na Hostýně
13. 10. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 Za + Josefu Kašparovou, její dceru Stanislavu, rodiče a za požehnání pro živou rodinu
14. 10. PO
15. 10. ÚT x KNĚŽSKÝ DEN V AKS v 9:30
16. 10. ST 7:30
17. 10. ČT 17:30 A D O R A C E
18. 10. 17:40 Za + Jaroslava Mitáše, manželku a duše v očistci
19. 10. SO 7:55 Za + rodiče Kotůlkovy, syna, 2 dcery, 3 zetě, snachu a za rodiče Chumchalovy, 2 syny, 2 dcery, 3 zetě a za požehnání pro živou rodinu
20. 10. NE 7:20 ZA FARNÍKY A ZA DOBRODINCE A NÁVŠTĚVNÍKY NAŠÍ FARNOSTI
POSVÍCENÍ  – Výroční den posvěcení našeho kostela 9:10 ZA FARNÍKY A ZA DOBRODINCE A NÁVŠTĚVNÍKY NAŠÍ FARNOSTI
21. 10. PO
22. 10. ÚT 17:40 Za + Antonína Ondryáše, syna Martina, rodiče Ondryášovy a Válkovy a sourozence a za požehnání pro živou rodinu
23. 10. ST 7:30
24. 10. ČT 17:30 A D O R A C E
25. 10. 17:40 Za + Josefa a Marii Poláškovy, syna Josefa a za požehnání pro živou rodinu
26. 10. SO x VELEHRAD  15:00 – děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání
27. 10. NE 7:20 ZA  ŽIVÉ  I  ZEMŘELÉ  FARNÍKY
9:10 Za + Štefana a Annu Janošcovy, syna štefana a za Marii Galuščákovou a za duše v očistci a za požehnání pro živou rodinu