Pořad bohoslužeb v následujících týdnech

11. 11. PO 7:55 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
12. 11. ÚT 17:40 Za + Josefa Basla a za požehnání pro živou rodinu
13. 11.  sv. Anežka Česká ST 7:30 ZA NÁŠ STÁT A JEHO OBYVATELE
14. 11. ČT 17:30 A D O R A C E
15. 11. 17:40 Za + rodiče Baslovy, syna, snachu, zetě a pravnuky Katku a Zdeňka
16. 11. SO 7:55 Za + Jiřího a Anežku Guňkovy, Jaroslava Stavinohu, duše v očistci a za požehnání pro živou rodinu
17. 11. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 Za + Petra Obšivače, rodiče a prarodiče z obou stran a za požehnání pro živou rodinu
18. 11. PO
19. 11. ÚT 17:40 Za + Marii a Františka Vaškovy a rodiče z obou stran
20. 11. ST 7:30 Za + Marii Kottovu, manžela a děti Milušku a Ivanku a za požehnání pro živou rodinu
21. 11. ČT 17:30 A D O R A C E
22. 11. 17:40 Za + Rostislava Jiříčka, rodiče z obou stran a za požehnání pro živou rodinu
23. 11. SO 7:55 Za + Jaroslava Kubjáta, rodiče z obou stran a za požehnání pro živou rodinu
24. 11. NE 7:20 Za + Karla Vanducha, rodiče z obou stran a za požehnání pro živou rodinu
9:10 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
25. 11. PO
26. 11. ÚT 17:40 Za + Jaroslava Michalíka
27. 11. ST 7:30 Za + rodiče Stavinohovy, dvě dcery, 4 zetě a vnučku
28. 11. ČT 17:30 A D O R A C E
29. 11. 17:40 Za + rodiče Jana a Vlastu Fuskovy a za požehnání pro živou rodinu
30. 11. SO 7:55 Na poděkování za 70 let života a za požehnání pro živou rodinu
1. 12. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 Za + Jana a Boženu Fuskovy a dceru Zdeňku
2. 12. PO
3. 12. ÚT 17:40
4. 12. ST 7:30
5. 12. ČT 17:30 A D O R A C E
6. 12. 17:40 Na poděkování za 60 a 45 let života a prosba za zemřelou rodinu Bolfovu a Barošovu
7. 12. SO 7:55
8. 12. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 Za + Jana a Jiřinu Machýčkovy, zetě Josefa a za požehnání pro živou rodinu
9. 12. PO
10. 12. ÚT 17:40 Za + Jaroslava Stavinohu,  syna Josefa, sestru Marii,  rodiče  Stavinohovy a Obšivačovy.
11. 12. ST 7:30
12. 12. ČT 17:30 A D O R A C E
13. 12. 17:40 za + Josefa Petřeka, rodiče z obou stran a zemřelou rodinu a za duše v očistci
14. 12. SO 7:55
15. 12. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 Za + Zdenku Stříteskou, rodiče a za požehnání pro živou rodinu
16. 12. PO
17. 12. ÚT 17:40
18. 12. ST 7:30
19. 12. ČT 17:30 A D O R A C E
20. 12.   ZPOVÍDÁNÍ 13:10 – 17:30
17:40
21. 12. SO x Zpovídání ve Val. Meziříčí od 8.00 do 11.00
22. 12. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 ZA BYSTŘIČANY PADLÉ VE SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH
23. 12. PO
24. 12.  ÚT 16:00 ZA DĚTI A MLÁDEŽ V NAŠÍ FARNOSTI
Štědrý den 23:00 ZA MANŽELE V NAŠÍ FARNOSTI
25. 12.  ST 7:20 ZA PŘÍBUZNÉ, PŘÁTELE, DOBRODINCE A TY, KDO POČÍTAJÍ S NAŠÍ MODLITBOU
Slavnost Narození Páně 9:10 ZA  ŽIVÉ  I  ZEMŘELÉ  FARNÍKY
26. 12.  ČT 7:20 ZA  ŽIVÉ  I  ZEMŘELÉ  FARNÍKY
sv. Štěpán 9:10 Za + Pavlu Stavinohovou a za požehnání pro živou rodinu
27. 12. sv. Jan Evangelista 17:40
28. 12. sv. Betlémských dětí SO 7:55
29. 12.  NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
svátek Svaté Rodiny 9:10 Za požehnání pro rodiny
30. 12. PO
31. 12. sv. Silvestr ÚT 7:30 NA PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK A PROSBA O POŽEHNÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
1. 1. ST 9:10 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
Matky Boží, Panny Marie
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MÍR
11:10 ZA MÍR VE SVĚTĚ
2. 1. ČT 17:30 A D O R A C E
3. 1. 17:40
4. 1. SO 7:55
5. 1. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10