Pořad bohoslužeb – delší období

 

20. 5. PO
21. 5. ÚT 17:40 Za + Aloise a Kristýnu Volkovy, vnuka Martina a celou zemřelou rodinu a za požehnání pro živou rodinu
22. 5. ST 7:30
23. 5. ČT 17:30 A D O R A C E
24. 5. 17:40 Za + rodiče Koňaříkovy, duše v očistci a za požehnání pro živou rodinu
25. 5. SO 7:55
26. 5. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
6. neděle velikonoční 9:10

15:00

Za + Boženu Kovářovou, manžela, dceru a rodiče

Májová na Santově

27. 5. PO
28. 5. ÚT 17:40
29. 5. ST 7:30
30. 5. SLAVNOST Nanebevstoupení Páně ČT 17:30 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
31. 5. 17:40 Za + Josefa Pastorka a za požehnání pro živou rodinu
1. 6. SO 7:55 Za + Boženu a Josefa Jurčovy, rodiče z obou stran a za požehnání pro živou rodinu
2. 6. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
7. neděle velikonoční 9:10 ZA DĚTI, KTERÉ PŘISTOUPÍ K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ A ZA RODINY, VE KTERÝCH BUDOU VYRŮSTAT
3. 6. PO
4. 6. ÚT 17:40 Na poděkování za roky společného života a prosba o potvrzení do dalších let
5. 6. ST 7:30 Za + Marka Mikeše a za požehnání pro živou rodinu
6. 6. ČT 17:30 A D O R A C E
7. 6. 17:40 Za + Jana a Marii Martinátovy, syna Jana, za duše v očistci a za požehnání pro živou rodinu
8. 6. SO 7:55 Za + Jaroslava Gavendu, rodiče z obou stran a za požehnání pro živou rodinu
9. 6. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY V DIECÉZI
9:10 Za +Jana a Annu Křenkovy a za požehnání pro živou rodinu
10.6. PO
11. 6. ÚT 17:40 Za + rodiče Válkovy, syna Františka, vnuka a zetě a za požehnání pro živou rodinu
12. 6. ST 7:30 Za + rodinu Baslovu a za požehnání pro živou rodinu
13. 6. ČT 7:30 ZA BOHOSLOVCE
ADORAČNÍ DEN MEZI BOHOSLUŽBAMI CELODENNÍ VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 17:30 ZA OBYVATELE ARCIDIECÉZE
14. 6. 12:00 SVATBA
ROSTISLAV SUPA a MARKÉTA ZEZULKOVÁ
15. 6. SO 7:55 Za + Josefku a Jana Kotůlkovy, dcery Marii a Annu, syna Jana, zetě Vladislava, Josefa a Františka
16. 6. NE 7:20 Za + rodiče Jana a Marii Fuskovy, 2 syny, dceru snachu, zetě a vnuka a za požehnání pro živou rodinu
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 10:00 ZA BIŘMOVANÉ
17. 6. PO 7:55 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
18. 6. ÚT mše sv. není SV. HOSTÝN – POUŤ KNĚŽÍ ZA VLASTNÍ POSVĚCENÍ
19. 6. ST 7:30 Za + Jana Křenka, jeho rodiče a sourozence a za požehnání pro živou rodinu
20. 6.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
ČT 17:30 za nevěřící
21. 6. 7:30
22. 6. SO
23. 6. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 Za + rodiče Vančurovy a Tichánkovy, bratra, švagra, Jaroslava a Františka a za požehnání pro živou rodinu
24. 6. sv. Jan Křtitel
PO 7:30 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
25. 6. ÚT 17:40 Za + Jana a Boženu Štefelovy, rodiče z obou stran a za požehnání pro živou rodinu
26. 6. ST 7:30
27.6. ČT 17:30 ADORACE
28. 6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
17:40 ZA LIDI NEŠŤASTNÉ, TRPÍCÍ A ZTRÁCEJÍCÍ NADĚJI
29.6.  sv. Petr a Pavel SO 7:30 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
30. 6. NE 7:20 ZA  ŽIVÉ  I  ZEMŘELÉ  FARNÍKY
9:10 Za + Annu a Josefa Sekyrovy, zetě Ladislava a za požehnání pro živou rodinu
1. 7.  PO
2. 7 . ÚT 17:40 Za + Karla Martináta, manželku Zdenku, rodiče a za požehnání pro živou rodinu
3. 7. ST 7:30
4. 7.  sv. Prokop,
VIGÍLIE sv. Cyril a Metoděj
ČT 17:30
5. 7. 12:00 SVATBA
6. 7. SO 7:55
7. 7. NE 7:20
9:10