Pořad bohoslužeb v následujících týdnech

15. 7. PO 7:55
16. 7. ÚT 17:40
17. 7. ST 7:30
18. 7. ČT 17:30 A D O R A C E
19. 7. 17:40
Za + Jana Petruželu, syna Jana a za požehnání pro živou rodinu
20. 7. SO 7:55
21. 7. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 za + Vladimíra a Františku Kremlovy, jejich dceru Irenku, syna Miroslava, snachu Julii, rodiče, kmotry a sourozence z obou stran
22. 7. PO x  DOVOLENÁ
23. 7. ÚT x  DOVOLENÁ
34. 7. ST x  DOVOLENÁ
25. 7. ČT x  DOVOLENÁ
26. 7. x  DOVOLENÁ
27. 7. SO x  DOVOLENÁ
28. 7. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 Za obyvatele Číny
29. 7. PO x  DOVOLENÁ
30. 7. ÚT x  DOVOLENÁ
31. 7. ST x  DOVOLENÁ
1. 8. ČT x  DOVOLENÁ
2. 8. x  DOVOLENÁ
3. 8. SO x  DOVOLENÁ
4. 8. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 Na poděkování za 30 let kněžství
5. 8. PO x  DOVOLENÁ
6. 8. ÚT x  DOVOLENÁ
7. 8. ST x  DOVOLENÁ
8. 8. ČT x  DOVOLENÁ
9. 8. x  DOVOLENÁ
10. 8. SO x  DOVOLENÁ
11. 8. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10
12. 8. PO
13. 8. ÚT 17:40 Za + rodiče Josefa a Rozálii Fuskovy, 5 synů, 2 dcery a za požehnání pro živou rodinu
14. 8. ST 7:30
15. 8.  Nanebevzetí Panny Marie ČT 17:30 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
16. 8. 17:40 Za + Františka a Julii Ondryášovy, Sourozence, rodiče a celou zemřelou rodinu a za požehnání pro živou rodinu
17. 8. SO 7:55
18. 8. POUŤ NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 ZA POUTNÍKY A ZA DOBRODINCE NAŠÍ FARNOSTI
19. 8. PO
20. 8. ÚT 17:40
21. 8. ST 7:30 Za + rodiče Děcké, jejich sourozence s rodinami a snachu Marii a za požehnání pro celou rodinu
22. 8. ČT 17:30 A D O R A C E
23. 8. 17:40 Na poděkování za 50 let života Radomíra Cába
24. 8. SO 11:30 SVATBA VÁCLAV MAJER a LUCIE GACÍKOVÁ
25. 8. NE 7:20 Za + Marka Mikeše a za požehnání pro
živou rodinu
9:10 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
26. 8. PO
27. 8. ÚT 17:40 Za + Františka Snozu, rodiče Snozovy a Válkovy a za požehnání pro živou rodinu
28. 8. ST 7:30 Za + Františka Fuska a celou zemřelou rodinu
29. 8. ČT 17:30 A D O R A C E
30. 8. 17:40 Za + Michala a Annu Měrkovy, syny Jaroslava a Michala, dcery Boženu, Annu a Ludmilu, zetě Antonína Válka, Rudolfa Škapíka, Vladimíra Balaše, Jana Rubáče, vnuka Vladimíra Balaše a manželku Drahomíru a za požehnání pro živou rodinu
31. 8. SO 7:55 Za + Annu a Karla Machýčkovy a Ludmilu a Františka Martinátovy
1. 9. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
DOŽÍNKY 9:10 NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU
2. 9. PO cca 9:40 začátek školního roku – ZA ŽÁKY A PERSONÁL NAŠÍ ŠKOLY
3. 9. ÚT 17:40 Za + Václava a Ludmilu Mlčákovy, dceru Ludmilu a za požehnání pro živou rodinu
4. 9. ST 7:30
5. 9. ČT 17:30 A D O R A C E
6. 9. 17:40 Za + Julii Ondryášovou, manžela, rodiče a bratra a za požehnání pro živou rodinu
7. 9. SO 7:55
8. 9. NE 7:20 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ FARNÍKY
9:10 Za + Andělu Mitášovou, manžela Josefa, celou +rodinu Goláňovu a za požehnání pro živou rodinu