Vystoupení farního chrámového sboru během vánoc 2019

Chrámový sbor doprovodí zpěvem a hudbou tyto vánoční bohoslužby v našem farním kostele:
24. 12. ve 23:00 (půlnoční)
25. 12. v 9:10 (hrubá)
26. 12. v 9:10 (hrubá)

dále nás uslyšíte při koncertu v našem farním kostele v neděli 29. 12. 2019 v 16:00 hodin

a poslední možností bude koncert na Prostřední Bečvě v kostele sv. Zdislavy, dne 4. 1. 2020 v 16:00 hodin