Jak získat plnomocné odpustky pro duše v očistci?

Odpustky je schopen získat každý křesťan, který není vyloučen z církve, a je ve stavu milosti posvěcující, tedy bez těžkého hříchu. Zároveň se vyžaduje všeobecný úmysl získat odpustky a vykonáni úkonů v určené době a předepsaným způsobem. Plnomocné odpustky pro duše v očistci může získat každý pouze jednou denně. Během týdne modliteb za zemřelé, v … Číst dálJak získat plnomocné odpustky pro duše v očistci?