Zkoušky farního sboru

Zkoušky na letošní Vánoce jsou každou neděli od 16:30 na faře.

Chrámový sbor doprovodí zpěvem a hudbou tyto vánoční bohoslužby v našem farním kostele:
24. 12. ve 23:00 (půlnoční)
25. 12. v 9:10 (hrubá)
26. 12. v 9:10 (hrubá)

a dále budeme mít koncert na Prostřední Bečvě v kostele sv. Zdislavy, dne 4. 1. 2020 v 16:00 hodin

Rodina sv. Zdislavy hledá nové pěstouny

Naši pěstouni jsou lidé, kteří mají tak velkou náruč, že kromě svých vlastních dětí, nabídli lásku a něhu také dalším dětem. V jejich úsilí při výchově se jim snažíme pomáhat také nabídkou ubytování, a to ve čtyřech velkých rodinných domech. V každém domě žije jedna rodina, která přijala více dětí, například sourozeneckou skupinu. V příštím roce se nám jeden z těchto domů uvolní, a proto hledáme manžele, kteří o pěstounství uvažují, nebo již pěstouny jsou a jejich snem je přijmout právě více dětí do své péče,
Více info zde

Jak získat plnomocné odpustky pro duše v očistci?

Odpustky je schopen získat každý křesťan, který není vyloučen z církve, a je ve stavu milosti posvěcující, tedy bez těžkého hříchu. Zároveň se vyžaduje všeobecný úmysl získat odpustky a vykonáni úkonů v určené době a předepsaným způsobem. Plnomocné odpustky pro duše v očistci může získat každý pouze jednou denně. Během týdne modliteb za zemřelé, v … Číst dál Jak získat plnomocné odpustky pro duše v očistci?